Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-04
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
Organizator:Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. św. Łazarza 14, 31-530 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: (012) 42-44-272, Fax: (012) 42-44-300, 5. Tel. 607-744-909 e-mail filip.banas@kpr.med.pl
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia (opis): Dostawa 3 sztuk urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera ECOSYS M2040dn.
2. Inne wymogi:
a) 24 miesiące gwarancji na warunkach producenta
b) wgrany język polski menu urządzenia
c) opis przycisków w języku polskim
d) dostawa do działu informatyki, Kraków, ul Łazarza 14 bez instalacji urządzenia.
e) autoryzowany serwis gwarancyjny zapewnia wykonawca.
f) obowiązkowe przeglądy gwarancyjne nie są przedmiotem zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce złożenia oferty: joanna.poliszewska@kpr.med.pl
(w formie pisemnej / elektronicznej(e-mailem) *- niepotrzebne skreślić
7. Termin złożenia oferty: data 06.06.2018 r, godzina: 12:00
Termin składania:2018-06-06
Miejsce i termin realizacji:d) dostawa do działu informatyki, Kraków, ul Łazarza 14 bez instalacji urządzenia.
Wymagania:3. Warunki płatności: Płatne przelewem, 14 dni od daty otrzymania faktury.
8. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
9. Treść oferty musi zawierać co najmniej:
1) nazwa wykonawcy;.............................................................................
2) adres wykonawcy;..............................................................................
3) NIP;.............................
4) telefon,.........................e-mail;........................................
5) termin realizacj i zamówienia;.............................................................
6) Oświadczenie ofertowe Wykonawcy:
7) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto.......................( cena za 3 szt)
Podatek VAT...................( za 3 szt)
Cenę brutto......................( cena za 3 szt)
8) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
Kontakt:4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Filip Banaś
Numer dokumentu:XXI-042-l-29/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: