Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26115539 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa akcesoriów komputerowych
Organizator:Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Adres: Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 12 21 14 643
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 oraz z projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA - ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego", współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z budżetu Województwa Małopolskiego) oraz z budżetu województwa małopolskiego.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do 13 listopada r.
Oferty składane z zachowaniem formy pisemnej.
Miejscem składania ofert
Ofertę należy przesłać na adres e-mail adudek@mcp.malopolska.pl
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Termin składania:2023-11-13
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
do 30.11.2023 r.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, w tym składanie pytań, odbywa się wyłącznie za pomocą mail-a adudek@mcp.malopolska.pl. Pytania do treści zapytania ofertowego można składać w terminie do dwóch dni roboczych przed dniem, w którym upływa termin składania ofert.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcą jest:
Aneta Dudek, e-mail: adudek@mcp.malopolska.pl, tel.: 12 21 14 643,
Numer dokumentu:NI.230.7.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: