Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20491680 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów i środków czystości
Organizator:Zakład Karny w Przemyślu
Adres: Rokitniańska 1, 37-700 Przemyśl
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Przemyśl
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 16 678 92 71 Fax: 16 678 61 31
E-mail:
Opis:DOSTAWA artykułów i środków czystości do Zakładu Karnego w Przemyślu
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

?Działając na podstawie §7 ust. 3 pkt 1 Zarządzenia nr 91 Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu z dnia 30.06.2017r. w sprawie organizacji, trybu i zasad udzielania w Zakładzie Karnym w Przemyślu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym tj. 30.12.2020r. została wszczęta procedura na dostawy artykułów i środków czystości do Zakładu Karnego w Przemyślu (nr sprawy: D/Kw.2233.20.2020). W załączeniu do niniejszego ogłoszenia dostępny jest Opis warunków zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Data składania ofert:

12-01-2021 10:00
Termin składania:2021-01-12
Kod CPV:18930000-7, 33700000-7, 39800000-0
Numer dokumentu:D/Kw.2233.20.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: