Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16455893 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów medycznych
Organizator:Dom Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich
Adres: ul. Wrzesińska 21, 62-200 Gniezno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. gnieźnieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax (61) 426-11-45
E-mail:
Opis:Dostawa
artykułów medycznych na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków
Terakowskich w Gnieźnie
Przedmiotem niniejszego zapytania jest sukcesywna dostawa artykułów medycznych dla
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie w
okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Ilość i rodzaj produktów została określona w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr
1 do niniejszego zapytania cenowego.
Ilość poszczególnych artykułów medycznych wynikających z formularza asortymentowocenowego
(załącznik nr 1) stanowi wielkość szacunkową. Strony dopuszczają możliwość
ilościowego i rzeczowego ograniczenia lub zwiększenia dostaw artykułów medycznych, w
zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Dostawa artykułów medycznych odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018r. do godz. 14.00
na adres:
Dom Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 21,
62-200 Gniezno z dopiskiem ,,Dostawa artykułów medycznych na potrzeby Mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie"
Termin składania:2018-12-14
Wymagania:Inne istotne warunki zamówienia:
- wzór przyszłej umowy- załącznik Nr 2,
- wzór oferty wraz z oświadczeniem - załącznik Nr 3
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z formularzem
cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
W załączniku nr 1 należy zsumować wszystkie pozycje w rubryce nr 6.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównywane z innymi ofertami. Z firmą, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertę, może zostać podpisana umowa. Od decyzji
Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Kontakt:W razie wątpliwości proszę o kontakt pod nr tel. 61 426-11-45 - Małgorzata Owczarzak-
Musiałowska
Źródło: Internet i własne
Załączniki: