Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18974481 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów spożywczych
Organizator:Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
Adres: ul. Dr Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn
Województwo / powiat: lubelskie, pow. zamojski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (84) 6823- 560; fax: (84) 6823-523
Opis:Zapytanie ofertowe na:
Dostawę artykułów spożywczych dla SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie
SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych.
Postępowanie składa się z 3 pakietów: Pakiet nr 1 - artykuły suche sypkie Pakiet nr 2 - artykuły suche Pakiet nr 3 - nabiał
Ofertę można złożyć na dowolną ilość pakietów,
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Szczebrzeszynie do dnia 24-03-2020 r. do godz. 10.00.
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Dr. Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn, sekretariat dyrektora.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-03-2020 r. o godz. 10 15
Termin składania:2020-03-24
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy.
Wymagania:Wymagany termin płatności - min. 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Termin związania z ofertą - 30 dni.
Kryteria wyboru oferty:
- oferowana cena -100%
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Patrycja Karska - tel. (84) 6823- 560; fax: (84) 6823-523
Numer dokumentu:SP ZOZ DA 0510-3/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: