Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów żywnościowych
Organizator:Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera
Adres: Pl. T. Kościuszki 1, 16-030 Supraśl
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax: 85 71 83 216
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu, w następujących kategoriach:
1. Artykuły ogólnospożywcze
2. Nabiał i produkty mleczne
3. Pieczywo i wyroby cukiernicze
4. Warzywa i owoce
5. Mrożonki i ryby
6. Mięso i wędliny
7. Jaja
Dostawca może złożyć ofertę cenową na wybrane kategorie produktów spożywczych.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Sekretariacie Liceum Plastycznego w Supraślu do dnia 4 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Szkoły
Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana w terminie składania ofert. listownie lub elektronicznie w formie skanu na adres: pzp.lp@wp.pl
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w Liceum Plastycznym w Supraślu w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 13:00
Termin składania:2018-12-04
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 - 31 .12.2019 r.
Wymagania:Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem ,,Oferta na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu" dopisując kategorię produktów spożywczych.

Oferta powinna zawierać dokumenty podpisane przez osoby upoważnione:
- Formularz oferty wg wzoru.
- Szczegółowy wykaz artykułów żywnościowych wg wzoru.
- Dokumenty potwierdzające rzetelność wykonywania dostaw (np. referencje)

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana w terminie składania ofert. listownie lub elektronicznie w formie skanu na adres: pzp.lp@wp.pl

Ocena ofert: Oferty zostaną ocenione pod względem ceny i jakości oferowanych produktów. wg zestawienia cenowego i dokumentów potwierdzających jakość oferowanych artykułów.
Kontakt:Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z dostawców jest: Barbara Bobko tel. 85 71 83 159. w godz. 9.00 - 15.00
Źródło: Internet i własne
Załączniki: