Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa asortymentu
Organizator:LfC Sp. z o.o
Adres: Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk
Województwo / powiat: lubuskie, pow. zielonogórski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zapraszamy do złożenia oferty na:
Tabela 1
L.p.
Przedmiot zapytania Specjalistyczne materiały i żywice polimerowe do drukarki typu 3D:
Ilość
1.
Zbiorniki do żywicy kompatybilne z urządzeniem typu Form 2 lub równoważne o przedłużonej żywotności
2 szt.
2.
Zbiorniki do żywicy kompatybilne z urządzeniem typu Form 3 lub równoważne
4 szt.
3.
Platformy robocze kompatybilne z urządzeniem typu Form 3 lub równoważne
2 szt.
4.
Żywica do prototypowania wymagająca odporności mechanicznej o module sprężystości nie mniejszym niż 2.5 GPa
2 litry
5.
Żywica do prototypowania wymagająca odporności na tarcie i zużycie o module sprężystości nie mniejszym niż 1.2 GPa
1 litr
6.
Żywica biokompatybilna, do prototypów przeznaczonych do długotrwałego kontaktu ze skórą i krótkotrwałego kontaktu z błoną śluzową. Preferowany kolor biały. Spełniająca normy: ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010/(R)2014, ISO 10993-10:2010/(R)2014, ISO 10993-11: 2017, ISO 10993-11: 2017/ USP
1 litr
7.
Żywica biokompatybilna, do prototypów i szablonów chirurgicznych. Do krótkotrwałego kontaktu z skórą i tkankami. Spełniająca normy: ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010/(R)2014, ISO 10993-10:2010/(R)2014
1 litr
8.
Żywica biokompatybilna do prototypów, wymagających odporności mechanicznej. Preferowany kolor transparentna. Spełniająca normy EN ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010/(R)2014, ISO 10993-10:2010/(R)2014
2 litry
Miejsce i termin składania ofert: Termin oczekiwania na ofertę: 22.11.2022 r.
Termin składania:2022-11-22
Wymagania:Uwagi:
a) termin oczekiwania na ofertę: 22.11.2022 r.;
b) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych;
c) przedmiot zamówienia musi zawierać wszelkie dodatkowe koszty;
d) minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc;
e) adres dostawy:
LfC Sp. z o.o.
ul. Składowa 5B
66-016 Czerwieńsk
f) dane do faktury VAT:
LfC Sp. z o.o.,
929-011-26-10
ul. Kożuchowska 41,
65-364 Zielona Góra,
g) kryterium wyboru oferty:
- zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,
- najniższa cena - 100%;
Do oceny każdej pozycji z oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:
K1= Cn / Cb * 100
Oznaczenia: Cn - najniższa cena;
Cb - cena złożonej oferty;
h) Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym;
i) Zakup realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
j) Dopuszcza się potwierdzenie spełnienia wymagań poprzez normy równoważne. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że norma równoważna odpowiada normom, do których odwołuje się Zamawiający.
Numer dokumentu:POIR/mHohs-03/IV/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: