Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25628584 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa asortymentu
Organizator:10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
Adres: ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 697 230 921, +48 261 416 197
E-mail:
Opis:DOSTAWA: Zad. 1 oPierścień sprężysty SIEGER 30002810 - 3 szt. Zad. 2 oUszczelki pod korek wlewu uzupełnienia ELMASTEAM 8 MED - 5 szt. Zad. 3 o Przewód do pulsoksymetru Mindray - 1 szt. Zad. 4 o Dętki do wózka inwalidzkiego 24 x 1,25 - 24 x 1,75 1.10" - 1.75" typ wentyla auto/samochodowy - 15 szt. Zad. 5 o Elektroda igła prosta ? 0,7mm. 530-320 EMED - 5 szt. o Elektroda igła prosta ? 0,5mm. 530-310 EMED - 5 szt. oElektroda pętla druciana ?10mm. 530-620 EMED - 5 szt. o Elektroda kulka prosta ? 2mm. 530-510 EMED - 5 szt.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA części zamiennych sprzętu medycznego:
Zad. 1
o Pierścień sprężysty SIEGER 30002810 - 3 szt.
Zad. 2
o Uszczelki pod korek wlewu uzupełnienia ELMASTEAM 8 MED - 5 szt.
Zad. 3
o Przewód do pulsoksymetru Mindray - 1 szt.
Zad. 4
o Dętki do wózka inwalidzkiego 24 x 1,25 - 24 x 1,75 1.10" - 1.75" typ wentyla auto/samochodowy - 15 szt.
Zad. 5
o Elektroda igła prosta ? 0,7mm. 530-320 EMED - 5 szt.
o Elektroda igła prosta ? 0,5mm. 530-310 EMED - 5 szt.
o Elektroda pętla druciana ?10mm. 530-620 EMED - 5 szt.
o Elektroda kulka prosta ? 2mm. 530-510 EMED - 5 szt.
Opis przedmiotu zamówienia: Pierścień sprężysty, Uszczelki pod korek wlewu uzupełnienia ELMASTEAM, przewód do Mindray, dętki do wózka inwalidzkiego, elektrody EMED
Miejsce i termin składania ofert: Forma złożenia oferty:
Ofertę (wypełniony ,,Formularz oferty - część B" wraz z wymaganymi załącznikami, jeżeli dotyczą) należy

złożyć w terminie do dnia 11.08.2023 r. w formie:

b) kontakt telefoniczny na numer (*) +48 261 416 197

c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: (*) malgorzata.lojewska@10wsk.mil.pl

Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).
Termin składania:2023-08-11
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 30 dni
Wymagania:4. Płatność w terminie: 30 dni
5. Kryteria i zasady oceny ofert
Cena - 100%
7. Do oferty należy dołączyć : karta gwarancyjna
8. Informacje dodatkowe:
a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty;
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;
Kontakt:Dodatkowe informacje do uzyskania u p. Małgorzata Łojewska Tel. 697 230 921
Numer dokumentu:715 /WZMed/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: