Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-02-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa chemicznych źródeł światła
Organizator:6 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W USTCE
Adres: Lędowo - Osiedle 1N, 76-271 Ustka
Województwo / powiat: pomorskie, pow. słupski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261-231-824, 261-467-494
E-mail:
Opis:W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na dostawę chemicznych źródeł światła, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 6 WOG z siedzibą w Ustce, zwraca się z prośbą o wycenę:

Dostawa chemicznych źródeł światła.
Miejsce i termin składania ofert: W przypadku Państwa zainteresowania realizacją w/w zamówienia proszę o złożenie propozycji cenowej według załączonego wzoru formularza cenowego:

1. W przypadku złożenia propozycji cenowej w formie elektronicznej - do dnia 14.02.2020 r. do godz. 24.00 na adres e-mail Zamawiającego: 6wog.przetargi@ron.mil.pl;
2. W przypadku złożenia propozycji cenowej w formie pisemnej (w kopercie) - do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Jawnej 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce (budynek nr 25, pomieszczenie nr 10) na adres:

6 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Lędowo - Osiedle 1N
76-271 Ustka

Kopertę zawierającą propozycję cenową należy opieczętować, opatrzyć adresem Zamawiającego i napisem:

,,Oferta cenowa na dostawę chemicznych źródeł światła."

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 17.02.2020 r. DO GODZ. 08:30.
Otwarcie ofert:17.02.2020 r. DO GODZ. 08:30.
Termin składania:2020-02-14
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2020 r.
Wymagania:Kryteria oceny ofert: cena brutto oferty i czas dostawy.
Zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania cenowego.
Kontakt:Telefony kontaktowe:
1. Sprawy proceduralne - 261-231-824;
2. Sprawy merytoryczne - 261-467-494.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: