Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20876874 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa chemii basenowej
Organizator:31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Adres: ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 887 410 245
E-mail:
Opis:zapraszam do złożenia oferty
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:
Dostawę chemii basenowej dla 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego zgodnie z załącznikiem nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: Termin nadesłania oferty ustala się na dzień: 19.03.2021 r.
Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego, tj. Ul. Silniki 1 61-325 Poznań
lub na adres e-mail: 31blt.infrastruktura@ron.mil.pl
Termin składania:2021-03-19
Wymagania:Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w oparciu o określone kryterium. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
Termin płatności elektronicznej do 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Kryterium oceny ofert jest 100 % cena.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Kontakt:Do udzielania ewentualnych wyjaśnień w niniejszym postępowaniu upoważniam:
p. Tomasz KARLIŃSKI tel. 887 410 245
Źródło: Internet i własne
Załączniki: