Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg aukcja elektroniczna - Polska
Data dodania oferty:2021-03-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa drukarek termicznych etykiet, klawiatiur i myszy
Organizator:Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrala
Adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 716 6639
E-mail:
Strona www:https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/
Opis:DOSTAWA drukarek termicznych etykiet, klawiatiur i myszy do Oddziału Zakład
Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 302-10.
Pozycje
Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria
---|---|---|---|---|---
1 | DRUKARKA TERMICZNA ETYKIET BROTHER P-TOUCH PT-E550WVP SZEROKOŚĆ DRUKU
3,5-24MM PRĘDKOŚĆ MAX 30MM/SEK. ROZDZIELCZOŚĆ MAX 180X360DPI DRUKOWANIE NA
TAŚMACH TZE I RURKACH TERMOKURCZLIWYCH HSE LUB RÓWNOWAŻNE | 302-10 -
Podzespoły i akcesoria urządzeń komputerowych -
monitory,klawiatury,myszy,serwery,płyty itp. | 5 | szt. | | Nazwa |
Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
2 | MYSZ KOMPUTEROWA BEZPRZEWODOWA LOGITECH M238 OPTYCZNA 2,4GHZ ODBIORNIK
NANO USB KOMPUTER LUB RÓWNOWAŻNE | 302-10 - Podzespoły i akcesoria urządzeń
komputerowych - monitory,klawiatury,myszy,serwery,płyty itp. | 34 | szt.
| | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
3 | KLAWIATURA + MYSZ BEZPRZEWODOWA LOGITECH MK270 WIRELESS DESKTOP KOMPUTER
LUB RÓWNOWAŻNE | 302-10 - Podzespoły i akcesoria urządzeń komputerowych -
monitory,klawiatury,myszy,serwery,płyty itp. | 8 | szt. | | Nazwa |
Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
4 | KAMERA INTERNETOWA CREATIVE LIVE CAM SYNC 1080P ROZDZIELCZOŚĆ 1920X1080
FULL HD UNIWERSALNY KLIPS POLE WIDZENIA 77 STOPNI ŁĄCZNOŚĆ USB 2.0 KOMPUTER
LUB RÓWNOWAŻNE | 302-10 - Podzespoły i akcesoria urządzeń komputerowych -
monitory,klawiatury,myszy,serwery,płyty itp. | 20 | szt. | | Nazwa |
Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/

Czas zakończenia ofertowania 25.03.2021 12:10:00
Otwarcie ofert:Czas rozpoczęcia aukcji 26.03.2021 12:10:00 Czas zakończenia aukcji 26.03.2021 12:20:00 Zmiana ceny 2min __ Przedłużenie 2min __
Termin składania:2021-03-25
Miejsce i termin realizacji:W wymaganiach
Wymagania:Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez
Organizatora | Powierzchnia + grupa kapitałowa + oświadczenie Wykonawcy.pdf
Wymagane parametry.pdf
---|---
### UWAGA:
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą
być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone
przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE)
spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.
__
*Wykonawca może samodzielnie zmienić ofertę przed upływem terminu składania
ofert.**
## __ Dodatkowe informacje dotyczące aukcji
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa
---|---
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | zgodnie z
oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | 24
4. Termin obowiązywania umowy do dnia | 30.04
## __ Uwaga
Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej
Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie
zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy
asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a
jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do
Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za
pomocną przycisku ,,+" i ,,+ Zgłoś udział" na liście aukcji spotowych lub na
formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w _Centralnej Bazie Kwalifikowanych
Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A._ a jest zainteresowany ubieganiem się
o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji
do _Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców_ na zasadach określonych w
_Portalu Dostawcy PGG_ dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora
www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk _Centralna
Baza Kwalifikowanych Dostawców_ ) lub bezpośrednio na stronie internetowej
_Portalu Dostawcy PGG_ pod adresem: **https://dostawca-pgg.coig.biz/**
#####
Kontakt:Lista kontaktów
Imię i nazwisko | Telefon | E-mail
---|---|---
Grzegorz HORODECKI | 32 716 6639 | g.horodecki@pgg.pl
Numer dokumentu:532100080-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: