Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17372836 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów
Organizator:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o
Adres: ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. piaseczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 22 701 54 00 | fax: 22 701 54 04
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów typy VAN jednej marki.
Specyfikacja techniczna samochodu:
1. Silnik benzynowy - rzędowy, 3 cylindrowy.
2. Pojemność silnika - min. 995 cm3 - max. 1100 cm3.
3. Moc silnika - min. 72 KM.
4. Skrzynia biegów - manualna.
5. Nadwozie 5 drzwiowe.
6. Homologacja-ciężarowy-N1
7. ABS.
8. System stabilizacji toru jazdy i kontrola trakcji
9. Ilość miejsc - 2.
10. Rok produkcji - nie starszy niż 2018 rok.
11. Kolor nadwozia - biały.
12. Klimatyzacja.
13. Lusterka boczne - sterowane elektrycznie.
14. Światła dojazdy dziennej.
15. Lakierowane zderzaki i lusterka zewnętrzne.
16. Sygnalizacja niezapiętych pasów.
17. Radioodtwarzacz.
18. Automatyczne światła drogowe.
19. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.
20. System monitorowania ciśnienia w oponach.
21. Czujnik deszczu.
22. Kierownica regulowana w pionie i w poziomie.
23. Komputer pokładowy.
24. Kierownica wielofunkcyjna.
25. Wspomaganie kierownicy.
26. Koło zapasowe dojazdowe.
27. System zabezpieczenia antykradzieżowego.
28. Gwarancja 36 miesięcy lub 100 000 km (realizowana w każdym autoryzowanym serwisie
zaoferowanej marki).
29. Opony zimowe 1 kpl. - 4 sztuki.
30. Centralny zamek sterowany z pilota.
31. Dywaniki gumowe.
32. Koła 175/65 R15.
Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
obciążeń wobec osób trzecich.
Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t. j.)
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie papierowej, na załączonym do niniejszego
Zapytania Ofertowego Formularzu Oferty, do dnia 04.06.2019 r. do godz. 12:00, w siedzibie
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., 05 - 500 Piaseczno,
ul. Żeromskiego 39 (recepcja).
Termin składania:2019-06-04
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 4 tygodni od daty
podpisania Umowy.
Wymagania:KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny - 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Cena oferty to kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Ceny jednostkowe zawarte
w Formularzu Oferty muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty może być tylko jedna i nie może ulec
zmianie przez okres ważności oferty (związania).
WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Z chwilą złożenia oferty, Wykonawca akceptuje warunki wykonania usługi zawarte we wzorze Umowy.
W dniu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
wszelkie dokumenty związane z przedmiotem umowy, w szczególności:
- kartę gwarancyjną;
- kartę pojazdu;
- wyciąg ze świadectwa homologacji;
- kluczyk - 2 szt.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy ,,Prawo zamówień
publicznych". Oferentom nie przysługują środki prawne przewidziane w w/w ustawie.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, które zostaną zawarte w złożonej ofercie, prosimy
o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, zamieszczoną na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl
w zakładce ,,Inwestycje" - ,,Aktualne przetargi" wraz z niniejszym Zapytaniem Ofertowym.
Kontakt:Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami.
Grzegorz Kutrzepa, tel. 607 799 069, przetarg@pwikpiaseczno.pl;
Źródło: Internet i własne
Załączniki: