Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15236794 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg aukcja elektroniczna - Polska
Data dodania oferty:2018-04-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa elementów automatyki przemysłowej
Organizator:Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
Adres: ul.Powstańców 30, 40-039 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 7161413
E-mail:
Strona www:https://aukcje-pgg.coig.biz/nowe.php
Opis:Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Wujek w 2018 rok, nr grupy 316-1
Pozycje ujęte w aukcji:
Lp. | Nazwa | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kierunek licytacji
1 | URZĄDZENIE CUKS-4/N1HL/PP CYFROWE KONTROLNO STERUJĄCE 12,5-15V DC IP-65 ZŁĄCZA KABLOWE 1XGŁOŚNIK WYŁĄCZNIK AWARYJNY DŁONIOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA BLOKADY ZEWNĘTRZNEJ Z BLOKADĄ LINKOWĄ Z WEJŚCIEM 4XSTANOWYM DO STEROWANIA I KONTROLI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH ATUT | 316-1 - Elementy automatyki przemysłowej | 4 | szt. |
2 | WYŁĄCZNIK ZATRZYMANIA AWARYJNEGO WZA/S1/W 25A 42V IP-54 WYKONANIE LINKOWO DŁONIOWE Z DWOMA WLOTAMI KABLOWYMI SYSTEMY STEROWANIA MONITOROWANIA SYGNALIZACJI I BLOKAD URZĄDZEŃ AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ATUT | 316-1 - Elementy automatyki przemysłowej | 47 | szt. |
Otwarcie ofert:Czas zakończenia ofertowania: 2018-04-19 14:00:00 Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-04-20 13:00:00 Czas zakończenia aukcji: 2018-04-20 13:15:00 Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y) od momentu ostatniego postąpienia
Termin składania:2018-04-19
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 21
Wymagania:Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia | 16.07.2018
Uwaga
1.
Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
2.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/
Kontakt:Kontakt z
Imie, Nazwisko | Telefon | Email | Godziny urzędowania
BARBARA GOLENIAK | 32 7161413 | b.goleniak@pgg.pl |
Numer dokumentu:611800156
Źródło: Internet i własne
Załączniki: