Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24758472 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
Organizator:Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Adres: ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax. 59 842 98 29
E-mail:
Opis:,,DOSTAWA fabrycznie nowego samochodu osobowego marki JEEP Renegade na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku".
Miejsce i termin składania ofert: Uprzejmie prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza do oszacowania, którego wzór znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania, na adres : zampub@pomorskieparki.pl w terminie do dnia 27.02.2023 r. do godz. 11:00.
Termin składania:2023-02-27
Wymagania:W celu przeprowadzenia rozeznania cenowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, na podstawie załączonego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Oszacowanie wartości zamówienia powinno uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podane w walucie polskiej, tj. PLN wraz z należytym podatkiem VAT-jeżeli występuje. Oszacowanie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Informujemy, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia. Udział w szacowaniu wartości nie dotyczy wykonania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości planowanego zamówienia.
Numer dokumentu:PZPK.DAO.252.5.2023.PJ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: