Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17532883 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa filtrów workowych do instalacji filtracyjnej
Organizator:Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres: ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 322 710 041, tel.: 32 271-00-41 wew.754, tel.: 32 271-00-41 wew.511
E-mail:
Opis:Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 8 szt. filtrów workowych CHT-7.12-SEP do instalacji filtracyjnej (urządzenie o nr seryjnym CHT/2012/103) spełniających wymagania: odporność na ciśnienie 0,05 MPa, tern. 300°C, medium: pył gaz grupa 2.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć:
W formie pisemnej w siedzibie IChPW ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze pok. 111 lub na adres e-mail mkucza@ichpw.pl do dnia 28.06.2019 r.
Termin składania:2019-06-28
Miejsce i termin realizacji:Oczekiwany termin realizacji: do 7 dni od daty złożenia zamówienia.
Wymagania:Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza cena.
Oferta powinna zawierać, co najmniej:
Cenę za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnego z powyższym opisem, termin realizacji, termin ważności oferty, imię i nazwisko oraz telefon i email osoby do kontaktu. Przy składaniu oferty należy powołać się na znak pisma.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem: http://www.ichpw.pl/politvka-prywatnosci/
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zastrzega sobie prawo do przerwania postępowania ofertowego bez podawania przyczyn lub do zakończenia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Marta Kucza-Ćwięk tel.: 32 271-00-41 wew. 754, merytorycznie Adam Szczęsny tel.: 32 271-00-41 wew. 511.k
Źródło: Internet i własne
Załączniki: