Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23645628 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa gazów
Organizator:Główny Instytut Górnictwa
Adres: Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32-259-2000, tel. (032) 259 25 47, tel. (032) 259 25 11
E-mail:
Opis:dostawę gazów
Opis przedmiotu zamówienia:

Lp.
Rodzaj gazu
Jednostka miary
ilość
1
Acetylen techniczny
Butla 50 l
10
2
Acetylen 2.6
Butla 50 l
10
3
Argon 4.5
Butla 50 l
130
4
Powietrze sprężone
Butla 50 l
10
5
Propan butan do wózków widłowych
Butla 50 l
60
6
Tlen 5.0
Butla 50 l
30
7
Dwutlenek węgla techniczny
Butla 50 l
5
8
Tlenek etylenu
Butla 50 l
3
9
Argon ciekły 5.0 do zbiorników przenośnych
Litr
15000
10
Azot ciekły 5.0 do posiadanych zbiorników
Litr
40000
11
Mieszanina 1000 ppm tlenku węgla w azocie - butla 10 litrów, certyfikat wg normy 17034
Szt
1
12
Mieszanina 5000 ppm tlenku węgla w azocie - butla 10 litrów
Szt
1
13
Amoniak 3.8
Butla 50 l
1
14
Mieszanina: hel 10 ppm, wodór 1 ppm (lub 2 ppm, jeśli nie dałoby się wykonać) w azocie - butla 10 litrów
Szt
1
15
Azot 5.0
Butla 10 l
2
16
Powietrze syntetyczne 5.0
Butla 10 l
2
17
Mieszanina: acetylen 0,05 ppm, etylen 0,05 ppm, propylen 0,05 ppm, etan 2 ppm, propan 0,8 ppm, n-butan 0,5 ppm, izo-butan 0,5 ppm, pentan 0,5 ppm, cyklopentan 0,5 ppm - butla 10 litrów - 1 butla na rok
Szt
1
18
Dzierżawa butli
butlo/dzień
10000
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 4.08.2022 drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu
Termin składania:2022-08-04
Wymagania:Należy podać:
- Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający,
w tym koszty ubezpieczenia i dostawy),
- Termin i warunki wykonania zamówienia,
Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.
Kontakt:Kontakt handlowy:
mgr Monika Wallenburg - tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Krystyna Bula - tel. (032) 259 25 11 e-mail: kbula@gig.eu
Numer dokumentu:FZ/5690/KB/22
Źródło: Internet i własne
Załączniki: