Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24335694 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg aukcja elektroniczna - Polska
Data dodania oferty:2022-12-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa gazów technicznych
Organizator:Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrala
Adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Strona www:https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/
Opis:DOSTAWA gazów technicznych jednoskładnikowych wraz z dzierżawą dla PGG S.A.
Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, Ruch Ziemowit - nr grupy 241-6
Pozycje
Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria
---|---|---|---|---|---
1 | ARGON GAZOWY CZYSTY 99,9999% KL.CZYSTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ 6.0 | 241-6 -
Gazy techniczne jedno i wieloskładnikowe oraz mieszanki gazów | 11 | m3 |
| Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
2 | AZOT GAZOWY SPRĘŻONY KL.CZYSTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ 6.0 BUTLA | 241-6 -
Gazy techniczne jedno i wieloskładnikowe oraz mieszanki gazów | 10 | m3 |
| Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
3 | HEL GAZOWY SPRĘŻONY KL.CZYSTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ 5.0 BUTLA | 241-6 -
Gazy techniczne jedno i wieloskładnikowe oraz mieszanki gazów | 20 | m3 |
| Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
4 | AZOT GAZOWY SPRĘŻONY TECHNICZNY KL.CZYSTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ 5.0 BUTLA |
241-6 - Gazy techniczne jedno i wieloskładnikowe oraz mieszanki gazów | 210
| m3 | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość
wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
5 | POWIETRZE SYNTETYCZNE KL.CZYSTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ 5.0 BUTLA | 241-6 -
Gazy techniczne jedno i wieloskładnikowe oraz mieszanki gazów | 64 | m3 |
| Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
6 | POWIETRZE SPRĘŻONE BUTLA | 241-6 - Gazy techniczne jedno i
wieloskładnikowe oraz mieszanki gazów | 60 | m3 | | Nazwa | Skok
[min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
7 | DZIERŻAWA KOSZY - Ruch Piast | 05-99-06 - Dzierżawa maszyn i urządzeń
i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do magazynowania
transportu i dystrybucji gazów | 60 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max]
| Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
8 | DZIERŻAWA BUTLI - Ruch Piast | 05-99-06 - Dzierżawa maszyn i urządzeń
i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do magazynowania
transportu i dystrybucji gazów | 6000 | szt. | | Nazwa | Skok
[min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
9 | DZIERŻAWA BUTLI - Ruch Ziemowit | 05-99-06 - Dzierżawa maszyn i
urządzeń i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do
magazynowania transportu i dystrybucji gazów | 1000 | szt. | | Nazwa |
Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
10 | DZIERŻAWA KOSZY - Ruch Ziemowit | 05-99-06 - Dzierżawa maszyn i
urządzeń i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do
magazynowania transportu i dystrybucji gazów | 50 | szt. | | Nazwa |
Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
11 | DZIERŻAWA KOSZY - Ruch Ziemowit | 05-99-06 - Dzierżawa maszyn i
urządzeń i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do
magazynowania transportu i dystrybucji gazów | 10 | szt. | | Nazwa |
Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
12 | DZIERŻAWA BUTLI - Ruch Ziemowit | 05-99-06 - Dzierżawa maszyn i
urządzeń i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do
magazynowania transportu i dystrybucji gazów | 5000 | szt. | | Nazwa |
Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/

Czas zakończenia ofertowania 12.12.2022 11:00:00
Otwarcie ofert:Czas rozpoczęcia aukcji 12.12.2022 11:05:00 Czas zakończenia aukcji 12.12.2022 11:15:00 Zmiana ceny 3min __ Przedłużenie 2min __
Termin składania:2022-12-12
Miejsce i termin realizacji:W wymaganiach
Wymagania:Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez
Organizatora | Wymagane parametry + oświadczenia.pdf
---|---
### UWAGA:
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą
być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone
przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE)
spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.
__
*Wykonawca może samodzielnie zmienić ofertę przed upływem terminu składania
ofert.**
## __ Dodatkowe informacje dotyczące aukcji
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa
---|---
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 2
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | min. 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | na czas określony od 12.12.2022
do 28.02.2023
## __ Uwaga
Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej
Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie
zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy
asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a
jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do
Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za
pomocną przycisku ,,+" i ,,+ Zgłoś udział" na liście aukcji spotowych lub na
formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w _Centralnej Bazie Kwalifikowanych
Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A._ a jest zainteresowany ubieganiem się
o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji
do _Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców_ na zasadach określonych w
_Portalu Dostawcy PGG_ dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora
www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk _Centralna
Baza Kwalifikowanych Dostawców_ ) lub bezpośrednio na stronie internetowej
_Portalu Dostawcy PGG_ pod adresem: **https://dostawca-pgg.coig.biz/**
#####
#####
Numer dokumentu:702202354-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: