Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2020-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż wyposażenia basenu
Organizator:Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Adres: ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (58) 320-51-00
E-mail:
Opis:Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do
złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pod nazwą: ,,DOSTAWA i montaż
wyposażenia basenu przy Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku Ul. Mikołaja Rejaprogram
modernizacji basenów przyszkolnych
Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma na
adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do 16.10.2020r. do godz. 15:00.
Termin składania:2020-10-16
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania umowy -4 tygodnie od daty zawarcia umowy
Wymagania:Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia - zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, ze zostanie wybrana
oferta z najniższą ceną.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Dłutek, Zespół ds. Dostaw, mail: marcin,dlutek@gdansk.gda.pl, Barbara Urban, Biuro Zamówień Publicznych, mail: barbara.urban@gdansk.gda.pl
Numer dokumentu:191/BZP-PU.511.210.2020/BU
Źródło: Internet i własne
Załączniki: