Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23688398 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-08
Przedmiot ogłoszenia:,,Dostawa i montaż altany śmietnikowej "
Organizator:Gmina Nowiny
Adres: ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/649449
Opis:INO.271.64.2022 ,,DOSTAWA i montaż altany śmietnikowej w miejscowości Sitkówka" w ramach zadania pn.: Wykonanie altany śmietnikowej wraz z nawierzchnią w miejscowości Sitkówka
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Cena Proszę podać cenę ryczałtową brutto za realizację zamówienia pn.: "DOSTAWA i montaż altany śmietnikowej w miejscowości Sitkówka" w ramach zadania pn.: Wykonanie altany śmietnikowej wraz z nawierzchnią w miejscowości Sitkówka 1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/649449
Składania : 16-08-2022 09:00:00
Otwarcia : 16-08-2022 09:05:00
Termin składania:2022-08-16
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 41 347-50-73 lub 41 347-50-70
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 2 formu [...].docx
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - do 25.10.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Poświadczenie wykonania dwóch podobnych zleceń w okresie ostatnich 12 miesięcy - proszę załączyć treść poświadczenia (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
5 Oferowany wzór altany śmietnikowej - Proszę załączyć zdjęcie i rysunek techniczny altany (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Gmina Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Numer dokumentu:ID 649449, INO.271.64.2022
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: