Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14306689 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych
Organizator:KGHM Polska Miedź S.A
Adres: ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Legnica
Państwo: Polska
Telefon / fax:76 / 74 77 010 wew. 24
E-mail:
Strona www:https://www.swz.kghm.pl
Opis:Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych dzwięko i pyłoszczelne wraz z ościeżnicą
Opis postępowania Usługa wymiany drzwi zewnętrznych dźwiękoszczelnych i pyłoszczelnych w kabinie operatorskiej w zakładzie Produkcji Kruszyw.
Grupa asortymentowa B0204 - Montaże i demontaże
Czy umowa ramowa? Nie
Miejsce i termin składania ofert: Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2017-11-07 14:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2017-11-02 14:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=373052
Termin składania:2017-11-07
Wymagania:Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu -Dysponowanie wiedzą i potencjałem na identyfikację i realizację przedmiotu postępowania zgodnego docelowym przeznaczeniem.
- Termin realizacji do 7 dni od daty otrzymania zamówienia
- Termin płatności - 60 dni od daty wykonania usługi na podstawie protokołu odbioru bez uwag i poprawnie wystawionej faktury VAT,
- Oferent przystępujący do postępowania musi być czynnym płatnikiem podatku VAT,
- Podpisanie umowy o sposobie płatności (wzór w załączeniu).
- Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
- przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej
- udzielenie gwarancji na 12 miesięcy
- Miejsce usługi:KGHM Metraco S.A.
Zakład Produkcji Kruszyw w Głogowie
ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów
Postanowienia umowy/ zlecenia - Termin realizacji do 7 dni od daty otrzymania zamówienia
- Termin płatności - 60 dni od daty wykonania usługi na podstawie protokołu odbioru bez uwag i poprawnie wystawionej faktury VAT,
- Oferent przystępujący do postępowania musi być czynnym płatnikiem podatku VAT,
- Podpisanie umowy o sposobie płatności (wzór w załączeniu).
- Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
- przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej
- udzielenie gwarancji na 12 miesięcy
- Miejsce usługi:KGHM Metraco S.A.
Zakład Produkcji Kruszyw w Głogowie
ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
UMOWA O SPOSOBIE DOKONYWANIA PŁATNOŚCI wzór.docx
Kontakt:KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Magdalena
Nazwisko: Tkacz
Ulica: ul. Św. M. Kolbe 9
Miejscowość: Legnica
Kod pocztowy: 59-220
Email: magdalena.tkacz@metraco.pl
Telefon: 76 / 74 77 010 wew. 24
Numer dokumentu:METRACO/DPK/17/43524
Źródło: Internet i własne
Załączniki: