Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego
Organizator:Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańską w Toruniu
Adres: ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (56) 622 66 42 wew. 222
E-mail:
Opis:dostawę i montaż sprzętu multimedialnego dla zadania pn. ,,Zakup wyposażenia dla Mediateki przy ul. Raszei 1" realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu".
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla zadania pn. ,,Zakup wyposażenia dla Mediateki przy ul. Raszei 1" realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
1) część I - Rzutniki multimedialne i ekrany projekcyjne,
2) część II - Ekran do konsoli do gier,
3) część III - Fotele multimedialne,
4) część IV - Czytniki e-booków,
5) część V - Perkusja elektroniczna
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Forma złożenia oferty
1. Ofertę - wypełniony formularz propozycji ofertowej (Załącznik nr 2) wraz z wypełnionym arkuszem technicznym (Załącznik nr 3), gdzie ze szczególnych uwzględnieniem należy podać model i producenta oferowanego sprzętu, można składać do 30.08.2018 roku do godz. 14.00 w Sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, pok. nr 21.
2. Ofertę należy złożyć z formie pisemnej (osobiście, listownie) z dopiskiem na kopercie: ,,Oferta na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego dla zadania pn. ,,Zakup wyposażenia dla Mediateki przy ul. Raszei 7" realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu" lub w formie elektronicznej, w postaci skanu podpisanych i wypełnionych załączników, na adres: sekretariat@ksiaznica.torun.pl; w tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.
Termin składania:2018-08-30
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
14 od daty podpisania umowy.
Kontakt:Informacje dodatkowe
1. Wszelkich informacji w zakresie przedmiotu zapytania ofertowego udziela:
1) w kwestiach technicznych - Sławomir Mirowski tel. (56) 622 66 42 wew. 222,
2) w kwestiach formalnych - Małgorzata Różańska tel. (56) 622 66 42 wew. 124. Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
Kod CPV:32322000-6
Numer dokumentu:ADM.3811.05.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: