Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17460259 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw
Organizator:Urząd Gminy Brody
Adres: ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. starachowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (41) 271-12-31 Fax: (41) 271-19-78
Opis:,,Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw".
ZAKRES URZĄDZEŃ DO DOSTAWY I MONTAŻU:
Karuzela tarczowa x 4szt.

Minimalne wymagania:

Urządzenie - Średnica: min. 1,25 m

Wysokość urządzenia: max 1m

Konstrukcja urządzenia wraz z ramionami wykonana z rur stalowych. Tarcza obrotowa oparta na konstrukcji złożone z dwóch łożysk. Całość malowana metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Podest wykonany ze sklejki antypoślizgowej lub blachy aluminiowej ryflowanej. Wszystkie elementy złączone jak śruby i nakrętki zabezpieczone odpowiednimi zaślepkami. Siedziska z płyty HDPE.

Czworobok linowy x 1szt.

Minimalne wymagania:

Wymiary urządzenia min. 1,2m x 2m, wysokość min. 2m. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali, malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy urządzenia stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Urządzenie powinno składać się z min. 2 przeplotni linowych, jednej ściany w postaci drabinki oraz jednej ściany
w postaci ścianki wspinaczkowej. Ścianka wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Huśtawka ważka x 3szt.

Minimalne wymagania:

Urządzenie wykonana z wysokiej jakości stali rura stalowa min. 76 mm ocynkowana, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z płyty HDPE.

Huśtawka podwójna x 1szt.

Minimalne wymagania:

Urządzenie o wymiarach min. 3m x 2m o wysokości max. 2,5 m. Urządzenie wykonane
z drewna klejonego bądź bezrdzeniowego o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm. Nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach. Łańcuchy wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Mocowania ocynkowane, malowane proszkowo, siedziska wykonane z gumy. Górna belka ocynkowana, malowana proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne.

Orbitrek x 2szt.

Minimalne wymagania:

Urządzenie o wymiarach min. 1,5m x 1,5m. Maksymalny ciężar użytkowania - 120 kg. Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o śr. 40-63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonane z aluminium. Uchwyty
i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego, NSK, podesty wykonane z wysokiej jakości stali.

Biegacz x 2szt.

Urządzenie o wymiarach min. 1,5m x 1,5m. Maksymalny ciężar użytkowania - 120 kg. Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy
40 - 63x 3,6mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium. Uchwyt wykonany z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego, podesty wykonane
z wysokiej jakości stali.

Wioślarz x 1szt.

Urządzenie o wymiarach min. 35 x 0,85 x 1,00 m. Maxymalny ciężar użytkowania - 120 kg. Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych
o średnicy 40 - 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium.Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Wieża z dachem i zjeżdżalnią wejście po schodach x 2szt.

Urządzenie o wymiarach min.3,5m x 2m. Słupy nośne oraz belki poziome

o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 100 mm, wykonane z drewna sosnowego klejonego lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią. Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm. Podesty wykonane z desek ryflowanych lub ze sklejki antypoślizgowej, wmontowane w podfrezowane zagłębienia poziomych belek stanowiących elementy konstrukcyjne. Schody wejściowe, zabiegowe wykonane ze stalowej konstrukcji malowanej proszkowo. Stopnice trójkątne wykonane ze sklejki antypoślizgowej. Barierki wykonane z płyt HPL, natomiast daszki ze sklejki laminowanej lub z HDPE. Zjeżdżalnia o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych proszkowo. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,10 m. Elementy metalowe malowane proszkowo lub cynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Huśtawka podwójna x3 szt

Siedzisko płaskie + siedzisko koszyk, Belki nośne 100x100 mm - drewno lite, belka pozioma, metalowe 80x80 mm - ocynkowane ogniwo, łańcuch atestowany - stal nierdzewna, kotwy stalowe - ocynkowane. Końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Sprężynowiec (kogut lub konik lub pies lub motor lub krokodyl.) x 2szt.

Korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE 19 mm, dwukolorowa. Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z bezpiecznym zakończeniem. Sprężyna stalowa malowana proszkowo 20 mm fi 200 mm, h-400 mm. Urządzenie posadowione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu.

Wyciąg górny na słupie x 1szt

Urządzenie o wymiarach min. 1,4 x 0,7 m. Maksymalny ciężar użytkowania - 120 kg. Rama nośna wykonana z rur stalowych 130 x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 - 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium. Siedziska wykonane z wysokiej jakości stali. Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego, NSK. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Siedzisko huśtawkowe gumowe koszyk x 1szt.

Siedzisko wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem, łańcuch ze stali cynkowanej 6 mm.

Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania odpowiednich funkcji urządzeń w różnych zestawieniach i odpowiednich wymogów materiaowych.

Przed montażem dostarczonych urządzeń Wykonawca opracuje i przedstawi (w 4 egz.) do zatwierdzenia niezbędną dokumentację projektową dotyczącą montażu urządzeń celem przedłożenia jej do właściwego organu i zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia montażu urządzeń.

Dla każdego z urządzeń należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa wg wytycznych producenta oraz obowiązujących przepisów.

Wymagania materiałowe i technologiczne odnośnie planowanych do montażu urządzeń:

a) wszystkie urządzenia muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i posiadać wymagane certyfikaty jakości i bezpieczeństwa wydane przez upoważnione instytucje,
b) wszystkie urządzenia powinny być bezpieczne i dostosowane do polskich warunków klimatycznych i odporne na próby zniszczenia,
c) elementy otwarte zakończone zatyczkami wykonanymi z ,,trwałych materiałów"- zabezpieczone przed niepowołanym demontażem i zniszczeniem,
d) zastosowanie ograniczników i amortyzatorów w celu zredukowania siły zderzeń elementów swobodnie opadających,
e) łącznik: śruby, nakrętki podkładki - wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo nakrętki uzbrojone wkładką zabezpieczającą przed samo-odkręceniem,
f) część opisowa naniesiona trwałą techniką (np. wykonane metodą sitodruku piktogramy i opisy) uniemożliwiająca zniszczenie i pozwalająca na ewentualne łatwe odtworzenie (np. zmycie, lub wymiana części opisowej). Nie dopuszcza się stosownia naklejek,
g) wszystkie elementy stalowe (profile zamknięte, rury, blachy, itd.) pokryte warstwą cynku (galwanizacja ogniowa) i malowane podwójnie proszkowo, farbami poliestrowymi, np. w kolorze zielonym lub innym w uzgodnieniu z Zamawiającym,
h) farby użyte do wykończenia powierzchni stalowych powinny być przeznaczone do użytku zewnętrznego, odporne na korozje, działanie promieni słonecznych, zmiany temperatury i uszkodzenia mechaniczne,
i) urządzenia fitness montowane będą do fundamentów - min 30 cm pod powierzchnią docelową,
j) montaż urządzeń do fundamentów betonowych z betonu wodoszczelnego min B20 (mogą być w wersji wylewanej lub prefabrykowane) nastąpi w miejscach, które obecnie mają nawierzchnie trawiastą, w miejscu uzgodnionym w zatwierdzonym projekcie zagospodarowania,
k) wszystkie urzadzenia muszą być bezobsługowe i zapewniać bezawaryjne i długotrwałe użytkowanie. Wykonawca gwarantuje dostępność każdej części zamiennej.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres
min. 2 lat.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Brody pok. 103 (Sekretariat) w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 12:00 na formularzu oferty,
Opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

,,OFERTA: Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw",
Termin składania:2019-06-14
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

40 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w zaproszeniu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kartę (opis) każdego z oferowanych urządzeń.

Przedmiotowa karta (opis) musi zawierać co najmniej:

informację o parametrach urządzenia, potwierdzającą, iż dane urządzenie spełania wymagania (parametry) określone przez Zamawiającego,
wizualizację danego urządzenia (rysunek, zdjęcie itp.).

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
Sposób obliczenia ceny ofertowej:
Wszelkie wartości (kwoty) w ofercie winny uwzględniać całkowity koszt dotyczący wszystkich elementów, w tym koszty ich dostawy, montażu oraz konserwacji i serwisowania w okresie pierwszych 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego, a przy ich wycenie należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów,
W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia,
Suma wartości poszczególnych pozycji stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

OCENA OFERT.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. Kryteriów oceny ofert

1.1 Cena oferty - 100% (max 100 pkt)
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu,
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: