Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż urządzeń higieniczno sanitarnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Organizator:Prokuratura Regionalna w Lublinie
Adres: Okopowa 2a, 20-950 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:(81) 52-88-181
E-mail:
Opis:Prokuratura Regionalna w Lublinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia Prokuratora Regionalnego w Lublinie nr 2/2022 w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych netto na: ,,DOSTAWA i montaż urządzeń higieniczno -- sanitarnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi do budynku przy
ul. Okopowej 2a, 2b w Lublinie".
Miejsce i termin składania ofert: W przypadku zainteresowania powyższym postępowaniem prosimy o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną dokumentacją i przesianie jej drogą mailową na adres: sekretariat.rplub.wba@prokuratura.gov.pl
do dnia 2 września 2022 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2022-09-02
Numer dokumentu:2005-7.262.30.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: