Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24565770 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-01-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż wiat gospodarczych
Organizator:Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Namysłowie
Adres: ul. Reymonta 8, 46-100 Namysłów
Województwo / powiat: opolskie, pow. namysłowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax: (077) 4 101 565
E-mail:
Opis:dostawa i montaż wiat gospodarczych wraz z zakotwiczeniem ich w gruncie na gotowym podłożu z kostki brukowej bądź trylinki na terenie nieruchomości mieszkalnych Namysłowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Specyfikacja:Dodatkowe informacje dotyczące przetargu w Dziale Technicznym Spółdzielni
pod nr tel. 77/410-15-65 wewnętrzny 30.
Do pobrania SWZ wraz z formularzem ofertowym.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA na formularzu ofertowym: do 02.02.2023 r. do godz. 14 30 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Namysłowie Ul. Reymonta 8 (Pokój nr 16) I piętro.
Otwarcie ofert:Termin przetargu: 03.02.2023 r. o godz. 10 00 .
Termin składania:2023-02-02
Wymagania:Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe warunki przetargu wg Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: