Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-31
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i zakup 13 robotów na zajęcia z uczniami
Organizator:WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Adres: Adama Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:91 432 80 86
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa i zakup 13 robotów na zajęcia z uczniami
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Funkcjonalności robota
1. Komunikacja bezprzewodowa z tabletem, która umożliwia sterowanie i programowanie robota
2. Oprogramowanie
3. Akumulator oraz ładowarkę
4. Podwójny czujnik śledzenia linii
5. Czujniki światła
6. Odbiornik podczerwieni umożliwiający komunikację z pilotem i z innymi robotami
7. Nadajnik podczerwieni umożliwiający komunikację z innymi robotami
8. Ultradźwiękowy czujnik odległości
9. Programowalny przycisk
10. Głośnik
11. Moduł Blootooth
12. Sterownik mikroprocesorowy
13. Przynajmniej 4 uniwersalne porty wejścia-wyjścia umożliwiające podłączania czujników i modułów dodatkowych
14. Przynajmniej 1 port USB
15. Wyposażenie dodatkowe: kabel USB, pilot, instrukcja
16. Przynajmniej 2 diody LED RGB
17. Dwa silniki umożliwiające poruszanie się robota na płaskim terenie
18. Może być użytkowany przez użytkowników w wieku 7 - 9 lat.
Wszystkie przedmioty zamówienia muszą spełniać warunki określone w ,,Wykazie pomocy dydaktycznych rekomendowanych przez MEN", czyli:
a) Posiadać deklarację CE - deklaracja Conformité Européenne,
b) W przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5.0,
c) Są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
d) Posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
e) Posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór dostawcy 13 robotów.
Przedmiot zamówienia
Dostawa i zakup 13 robotów na zajęcia z uczniami
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 18-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści, w biurze Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie,
ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin, pok. 104, tel. +48 91 432 80 86, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2019 r. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisem: Oferta na dostawę robotów w ramach programu ,,Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania".
Termin składania:2019-02-18
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy przewiduje się w ciągu 14 dni od wyłonienia oferty.
Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego, tj. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
w Szczecinie, ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jedynym kryterium wyboru jest cena produktu. Wybrana zostanie oferta najtańsza
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Adres
Adama Mickiewicza 47
70-385 Szczecin
zachodniopomorskie , Szczecin
Numer telefonu
913500640
NIP
8522246282
Tytuł projektu
Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne- kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania
Numer projektu
POPC.03.02.00-00-0017/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Nowicka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
91 432 80 86
Kod CPV:39162110-9
Numer dokumentu:1164067, 1/POPC/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: