Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16447480 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa jaj
Organizator:6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: Osiedle Lędowo 1N, 76-271 Ustka
Województwo / powiat: pomorskie, pow. słupski
Państwo: Polska
Telefon / fax:261-231-824
E-mail:
Opis:Dostawa jaj do 6 WOG Ustka w 2019 roku.
Miejsce i termin składania ofert: W przypadku złożenia propozycji cenowej w formie elektronicznej - do dnia 10.12.2018 r. do godz. 24.00 na adres e-mail Zamawiającego: 6wog.przetargi@ron.mil.pl;
2. W przypadku złożenia propozycji cenowej w formie pisemnej (w kopercie) - do dnia 10.12.2018 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Jawnej 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce (budynek nr 25, pomieszczenie nr 10) na adres:

6 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Lędowo - Osiedle 1N
76-271 Ustka
Kopertę zawierającą propozycję cenową należy opieczętować, opatrzyć adresem Zamawiającego i napisem:
,,Oferta cenowa na dostawę jaj do 6 WOG Ustka w 2019 roku."

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 11.12.2018 r. DO GODZ. 08.30
Termin składania:2018-12-10
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.
Kontakt:Telefony kontaktowe:
1. Sprawy proceduralne - 261-231-824;
2. Sprawy merytoryczne - 261-231-248.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: