Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21824412 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa jaj do stołówki Internatu
Organizator:Zespół Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica w Bydgoszczu
Adres: ul. Toruńska 44, 85-023 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 523715840 Faks: 523712705, tel. 52 371 27 08
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia :
DOSTAWA jaj do stołówki Internatu ZSD przy Ul. Toruńskiej 50A
Miejsce i termin składania ofert: 7. TERMIN SKŁADANIA odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa 10.09.2021. o godz. 12:00
8. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć pisemnie na formularzu ofertowym
w zamkniętej kopercie w Siedzibie Zamawiającego przy Ul. Toruńskiej 44 w Sekretariacie Szkoły.
Termin składania:2021-09-10
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia : 13.09.2021.r. - 30.06.2022r.
Wymagania:OGŁOSZENIE
O ZAPYTANIU OFERTOWYM
( o wartości do kwoty 30 000 euro)
3. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena -100%
4. Szczególne wymagania:
- wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem,
na własny koszt i rozładować go w miejscu wskazanym przez zamawiającego
- warunki płatności przelew minimum 14 dni
- co najmniej 14 dniowy termin przydatności do spożycia dostarczonych produktów
Kontakt:6. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
- Lilia Szpojda tel. 52 371 27 08
Źródło: Internet i własne