Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17554056 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa kamer
Organizator:Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. w Warszawie
Adres: ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel; 22 534 43 30, 22 532 65 53, 502-005-298
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Tramwaje Warszawskie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 20, zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę 2 szt. kamer zgodnie z Opisem Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wg załączonego formularza należy przesłać na adres e-mail: aglosniak@tw.waw.pl do dnia 5 lipca 2019 r. do godz.
Termin składania:2019-07-05
Miejsce i termin realizacji:4) Miejsce dostawy:
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102 01-424 Warszawa
w dni powszednie w godz. 6.30-14.00.
Wymagania:1. Warunki realizacji zamówienia
1) Realizacja zamówienia nastąpi w terminie wskazanych w OPZ.
2) Cena oferty powinna obejmować koszt transportu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia (określonego w OPZ) oraz inne koszty wykonania zamówienia. Transport będzie zapewniony (zorganizowany) przez Wykonawcę. Rozładunek wyrobów leży po stronie Zamawiającego.
3) Cena jednostkowa zawarta w ofercie Wykonawcy nie może być podwyższona w trakcie realizacji zamówienia.
5) Warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania materiału i prawidłowo wystawionej faktury doręczonej Zamawiającemu (elektronicznie na adres: efaktury@tw.waw.pl lub listownie na adres: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa).
2. Pozostałe informacje
1) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi zapytania ofertowego, potwierdzi gwarancję zgodnie z OPZ oraz dostarczy wymagane do oferty dokumenty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert i negocjacji ceny.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania, na każdym etapie, bez dokonania wyboru Oferenta i bez konieczności podania przyczyny.
4) Zamawiający zobowiązuje Dostawcę do przekazania informacji o terminie dostawy na 2 dni przed planowaną datą.
5) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.
Kontakt:Ewentualne zapytania proszę kierować do Aleksandry Głośniak, nr tel. 22 532 65 53, kom. 502-005-298 lub na adres e-mail: aglosniak@tw.waw.pl
Numer dokumentu:DWLZR.230.8054/19/DIB.2019.R2/2395
Źródło: Internet i własne
Załączniki: