Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21550495 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa kruszyw
Organizator:AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. nowodworski (mazowiecki)
lubelskie, pow. Biała Podlaska
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon/fax tel. 22 101 21 00, 693141464
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/269765
Opis:DOSTAWA kruszyw na zad. 43 262 Biała Podlaska
Opis postępowania:

1. DOSTAWA kruszyw na zad. 43 262 Biała Podlaska.
2.
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami.
Miejsce dostawy towaru: 21-500 Biała Podlaska, Ul. Łomaska 96a.
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do ZO, wypełniony formularz należy złożyć wraz z ofertą.
4. Termin realizacji zamówienia: pięć miesięcy od daty zawarcia umowy.
5. Warunki płatności: Szczegóły zawiera załącznik nr 3 do ZO - projekt umowy
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/269765
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-07-12 14:00:00 2021-07-16 09:30:00
Termin składania:2021-07-16
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
telefon/fax tel. 22 101 21 00
MAŁGORZATA CURZYTEK
693141464
malgorzata.curzytek@sinevia.pl
Zamawiający: AMW SINEVIA SP. Z O.O.
Województwo: MAZOWIECKIE
Numer dokumentu:SVA/W/J/466/65/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: