Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19235638 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-05-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa leku
Organizator:Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Adres: ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (71) 784-2477
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest/Są dostawa Dostawa leku ZAVICEFTA 30 fiolek po 2 gr, którego/których parametry szczegółowo opisano w wykazie.
2) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej opisów, np.: folderów/prospektów/informacji producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający zamieszcza projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 15.05.2020 r. godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres: soblokowska@usk.wroc.pl
Termin składania:2020-05-15
Wymagania:3. Kryterium
.Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
Numer dokumentu:DZP.243.712.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: