Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17281657 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa łóżek rehabilitacyjnych
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
Adres: ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie
Województwo / powiat: opolskie, pow. strzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (077)461-34-80 wew. 409
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacem łącznie z montażem dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8".
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacem łącznie z montażem dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 zgodnie z załącznikiem nr 1 na zasadach:
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy łóżek rehabilitacyjnych wraz materacem łącznie z montażem do następującego Domu:
a) DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 w ilości 3szt
-własnym transportem i na swój koszt, w godzinach 8.00-14.00 do dnia 07.06.2019r,
2) łóżko rehabilitacyjne powinno posiadać:
2.1 rama łóżka powinna być wykonana w kolorze drewnopodobnym -jasnego buku łącznie z opuszczanymi, drewnianymi poręczami bocznymi,
2.2 barierki,
2.3 wysięgnik ręki z trójkątem, 2.4koła jezdne z czteroma hamulcami,
2.5 elektryczne sterowanie przy pomocy pilota z blokadą wybranych funkcji za pomocą kluczyka,
2.6 elektryczna regulacja leża od 40cm do 80cm,
2.7 wymiary leża: 90x200cm,
2.8 leże łóżka powinno być wykonane z 4 segmentowych listew drewnianych regulowanych elektrycznie,
2.9 konstrukcja łóżka powinna być wykonana z profili stalowych, pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne,
2.10 wymiary zewnętrzne ok. 101cmx215cm,
2.11 maksymalne obciążenie łóżka do 185kg,
2.12 materac w pokrowcu na suwak z 3 stron w powłoce paroprzepuszczalnej, zmywalnej, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej o wymiarach 200x90xl0cm, łamany w zagłowiu, dostosowany do ramy łóżka :
a) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 w ilości 3szt,
2.13 stan łóżka wraz z materacem - nowy,
3) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy,
4) stan zakupionego sprzętu - nowy,
5) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go sprawdza za pomocą wzroku jego jakość, stan, dokumenty gwarancyjne; przedstawiciel uprawniony jest do zgłoszenia zauważonych przez siebie usterek lub nieprawidłowości
w dostarczonym sprzęcie,
6) dostarczony sprzęt powinien mieć co najmniej 24 miesięczny bezpłatny okres gwarancji, którego bieg rozpoczyna się w dniu montażu sprzętu u Zamawiającego,
7) wykonawca zapewnia dobrą jakość, obejmującą m.in. braki uszkodzeń, wgnieceń itp.,
8) wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej
w języku polskim na terenie kraju- zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa z dniem 14.05.2019r. do godz. 15.00
Oferty należy złożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście, pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.
Termin składania:2019-05-14
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia ;
Od momentu podpisania umowy do dnia 07.06.2019r.
Wymagania:Kryterium oceny ofert: - cena 100%
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1 .Druk - formularz oferty. 2. Załącznik nr 1.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - załącznik nr 2,
Kontakt:Wszelkich informacji udzielają:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych -tel. 77/461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl
o w sprawie przedmiotu zamówienia:
-DPS Filia Leśnica-Lucyna Cisińska - kierownik Domu tel. 77/463-98-30 wew. 55 budynek DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47-150 Leśnica.
Numer dokumentu:DPS.2009.ZP.200.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: