Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24001088 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa macierzy dyskowej
Organizator:Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Adres: ul. A. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (94) 372 63 00 fax: (94) 372 63 01
E-mail:
Opis:Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
,,Macierzy dyskowej QSAN XCubeNAS 7004R"
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę dla Zamawiającego macierzy dyskowej QSAN XCubeNAS 7004R zgodnie z konfiguracją:
> procesor: INTEL dwurdzeniowy o taktowaniu minimum 2.9 GHz
> pamięć RAM: 64GB DDR4 U-DIMM,
> dyski HDD: 4 dyski po 22 TB - model WD Ultrastar DC HC570,
> dyski dodatkowe SSD: 2 dyski po 2 TB - model Western Digital SA500 WDS200T1ROA
> podstawowa karta sieciowa: 4 porty 1GbE RJ-45 LAN,
> dodatkowa karta sieciowa: Dodatkowo Karta 2x 10GbE RJ-45 (RHBE10R2),
> zestaw szyn przesuwnych,
oraz
> gwarancja 3-letnia Next Business Day on-side, obejmująca dyski, pamięć RAM, karty sieciowe oraz szyny mocujące.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta musi składać się z formularza ofertowego (załącznik nr 1), klauzuli informacyjnej RODO (Załącznik nr 2).
2. Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2022 roku do godz. 10.00:
a) w kancelarii biura RDLP w Szczecinku, lub pisemnie - listem na adres Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek, z dopiskiem ,,oferta na dostawę macierzy dyskowej QSAN XCubeNAS 7004R"
b) dopuszcza się przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres rdlp@szczecinek.lasy.gov.pl. z tytułem wiadomości lub o nazwie ,,oferta na dostawę macierzy dyskowej QSAN XC u be NAS 7004R"
W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data i godz. otrzymania przesyłki przez Zamawiającego.
Termin składania:2022-10-20
Miejsce i termin realizacji:termin dostawy - 30 dni od daty zawarcia umowy
Wymagania:KRYTERIUM WYBORU OFERT / OGÓLNE INFORMACJE.
1. Kryterium wyboru ofert stanowi cena (netto) -100%.
2. Oferta powinna zawierać łączną wartość całego zamówienia netto
3. Warunki płatności - przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę oraz podpiszę z nim UMOWĘ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania
powodu
3. W przypadku złożenia dwóch ofert o tej samej wartości, wygrywa oferta, która została złożona jako pierwsza.
4. Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze oferty w ciągu 5 dni od terminu podanym w dziale III pkt 2.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcami w imieniu Zamawiającego jest Pan Przemysław Kuczyński, e-mail: przemyslaw.kuczynski@szczecinek.lasy.gov.pl
Numer dokumentu:EA. 270.11.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: