Zgłoś sugestię
AAA
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-06-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa macierzy i przełączników SAN wraz ze wsparciem
Organizator:Polskie Elektrownie Jądrowe
Adres: Al. Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:wskazany w SWZ
E-mail:
Strona www:https://pz.ppej.pl/open-auctions.html
Opis:1. Przedmiotem Zamówienia jest:
1) dostawa macierzy dyskowych, podzielonych na dwie części:
a) Część 1 : Wysokowydajne macierze dyskowe wraz z przełącznikami SAN:
? Macierz (wariant A) ? 2 szt.,
? Macierz (wariant B) ? 1 szt.,
? Przełącznik SAN ? 2 szt.
wraz z Oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami i gwarancją producenta.
b) Część 2: Macierze dyskowe :
? Macierz (wariant A) ? 1 szt.,
? Macierz (wariant B) ? 2 szt.
wraz z Oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami i gwarancją producenta (dalej: Urządzenia). );
2) Szkolenie w zakresie administracji i użytkowania zaoferowanych Urządzeń i omówienia architektury Urządzeń, narzędzi administracyjnych, monitorujących system dyskowy, katalogu najlepszych praktyk w środowisku wirtualnym (Vmware 8.0) oraz producenta do zbiorczego zarządzania;
3) Wsparcie inżynierskie w zakresie podłączenia, konfiguracji, uruchomienia produkcyjnego i utrzymania Urządzeń, w tym konfiguracji macierzy w środowisku wirtualnym w technologii VMware z wykorzystaniem licencji zapewnionych przez Zamawiającego.
Specyfikacja:https://pz.ppej.pl/open-preview-auction.html/379436/dostawa-macierzy-i-przelacznikow-san-wraz-ze-wsparciem
Termin składania:2024-06-19
Źródło: Internet i własne