Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23702482 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa maszyn
Organizator:HMH HARDEK MĄKA HARDEK SPÓŁKA JAWNA
Adres: Klecza Dolna 314 B, 34-124 Klecza Górna
Województwo / powiat: małopolskie, pow. wadowicki
Państwo: Polska
NIP:PL5512481146
Telefon / fax:33 873 29 93
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120886
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 1/2022
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.01.02.03-12-0078/21 - Zakup usługi B+R przez HMH HARDEK MĄKA HARDEK Sp. j. związanej z opracowaniem receptur bezcukrowych wyrobów cukierniczych o zwiększonej zawartości błonnika pokarmowego wraz z ich wdrożeniem.

Część 1
Pas do oblewania wyrobów czekoladą

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń umożliwiających wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bezcukrowych wyrobów cukierniczych, z jednoczesną możliwością zwiększenia w nich zawartości błonnika pokarmowego.
Zamówienie składa się z 4 osobnych części.
Część 1 - Pas do oblewania wyrobów czekoladą
Pas do oblewania wyrobów czekoladą pełni funkcję przystawki do temperówki służącej do oblewania produktów czekoladą z systemem wibracji i zrzutu nadmiaru czekolady. Urządzenie powinno być dostosowane do oblewania w czekoladzie różnych asortymentów (m.in. pralin, dekoracji, oblewania ciast, wafli, trufli). Wymagane parametry i funkcjonalność urządzenia:
- wykonane ze stali nierdzewnej,
- pas transmisyjny do oblewania o szerokości min. 180 mm
- wyposażone w nawiew o zmiennej sile,
- możliwość regulacji wysokości oraz kąta nadmuchu powietrza,
- wyposażone w część roboczą oraz część odbiorczą gotowego produktu,
- pas musi być dostosowany do temperówki czyli uniwersalnego urządzenia do rozpuszczania i temperowania czekolady oraz rozpuszczania polew czekoladowych (niewymagających temperowania).
1. Przedmiot zamówienia obejmuje transport na adres wskazany przez Zamawiającego: Klecza Dolna 314B, 34-124 Klecza Górna
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Okres gwarancji na wszystkie oferowane części przedmiotu zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy.
5. Oferta musi zawierać montaż, uruchomienie, przeprowadzenie prób, testów i szkoleń z zakresu obsługi.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumiemy zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów.
7. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
8. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy/Wykonawcom wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy dostawy w przypadku upadłości Oferenta lub utraty przez niego statusu czynnego podatnika VAT.
Okres gwarancji
12 miesięcy

Część 2
Tunel chłodniczy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń umożliwiających wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bezcukrowych wyrobów cukierniczych, z jednoczesną możliwością zwiększenia w nich zawartości błonnika pokarmowego.
Zamówienie składa się z 4 osobnych części.
Część 2 - Tunel chłodniczy
Urządzenie przeznaczone do schładzania czekolady, wyrobów cukierniczych oblewanych czekoladą/polewą czekoladową. Czynnikiem chłodzącym jest zimne powietrze, które krąży w obiegu zamkniętym w specjalnych kanałach.
Wymagane parametry i funkcjonalność urządzenia:
- tunel chłodniczy w opcjach od 4 do 12m (min. 400 cm) do produkcji z systemem chłodzącym.
- wykonany ze stali nierdzewnej i syntetycznych paneli - posiada atesty sanitarne,
- możliwość regulacji prędkości taśmy,
- funkcja samooczyszczania taśmy tunelu,
- taśma powinna posiadać atest dot. kontaktu z żywnością,
- wymiary: wysokość/długość/szerokość minimum 10cm/400cm/18cm,
- urządzenie dostosowane do temperówki czyli uniwersalnego do urządzenia do rozpuszczania i temperowania czekolady oraz rozpuszczania polew czekoladowych (niewymagających temperowania).
1. Przedmiot zamówienia obejmuje transport na adres wskazany przez Zamawiającego: Klecza Dolna 314B, 34-124 Klecza Górna
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Okres gwarancji na wszystkie oferowane części przedmiotu zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy.
5. Oferta musi zawierać montaż, uruchomienie, przeprowadzenie prób, testów i szkoleń z zakresu obsługi.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumiemy zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów.
7. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
8. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy/Wykonawcom wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy dostawy w przypadku upadłości Oferenta lub utraty przez niego statusu czynnego podatnika VAT.
Okres gwarancji
12 miesięcy

Część 3
Drażeciarka

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń umożliwiających wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bezcukrowych wyrobów cukierniczych, z jednoczesną możliwością zwiększenia w nich zawartości błonnika pokarmowego.
Zamówienie składa się z 4 osobnych części.
Część 3 - Drażeciarka
Urządzenie służy do obtaczania w czekoladzie lub glazurze małych produktów typu: orzechy, kawałki owoców.
Wymagane parametry i funkcjonalność urządzenia:
- wyposażone w pompę do wytwarzania zimnego i ciepłego powietrza,
- możliwość regulowania temperatury z panelu operatorskiego,
- możliwość regulowania prędkości obrotów z panelu operatorskiego,
- wykonane z materiału umożlwiającego kontakt z żywnością np. ze stali kwasoodpornej,
- podgrzewany kocioł o wielkości wsadu min. 10kg,
- sterowanie elektroniczne.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje transport na adres wskazany przez Zamawiającego: Klecza Dolna 314B, 34-124 Klecza Górna
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Okres gwarancji na wszystkie oferowane części przedmiotu zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy.
5. Oferta musi zawierać montaż, uruchomienie, przeprowadzenie prób, testów i szkoleń z zakresu obsługi.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumiemy zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów.
7. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
8. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy/Wykonawcom wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy dostawy w przypadku upadłości Oferenta lub utraty przez niego statusu czynnego podatnika VAT.
Okres gwarancji
12 miesięcy

Część 4
Szafa chłodnicza (2 szt.)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń umożliwiających wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bezcukrowych wyrobów cukierniczych, z jednoczesną możliwością zwiększenia w nich zawartości błonnika pokarmowego.
Zamówienie składa się z 4 osobnych części.
Część 4 - Szafa chłodnicza (2 szt.)
Szafa chłodnicza umożliwia m.in. kontrolę poziomu wilgotności i poziomu temperatury.
Wymagane parametry i funkcjonalność urządzenia:
- wymiary min. 78x108x211,
- zakres temp. +4/+18 st. C,
- sterowanie cyfrowe,
- funkcja kontroli niskiej wilgotności do przechowywania czekolady za pomocą sondy elektronicznej,
- urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej,
- chłodzenie z wykorzystaniem pośredniej/miękkiej wentylacji,
- automatyczny system odszraniania,
- automatyczne usuwanie skroplin
- przeszklone drzwi frontowe
1. Przedmiot zamówienia obejmuje transport na adres wskazany przez Zamawiającego: Klecza Dolna 314B, 34-124 Klecza Górna
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Okres gwarancji na wszystkie oferowane części przedmiotu zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy.
5. Oferta musi zawierać montaż, uruchomienie, przeprowadzenie prób, testów i szkoleń z zakresu obsługi.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumiemy zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów.
7. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
8. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy/Wykonawcom wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy dostawy w przypadku upadłości Oferenta lub utraty przez niego statusu czynnego podatnika VAT.
Okres gwarancji
12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-19
Termin składania:2022-08-19
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Wadowice
Miejscowość
Klecza Górna

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Wadowice
Miejscowość
Klecza Górna

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Wadowice
Miejscowość
Klecza Górna

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Wadowice
Miejscowość
Klecza Górna
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25 % wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem i zakresem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające na dostawę, o których mowa powyżej będą polegały na dostawie podobnego sprzętu do wskazanego w/w zapytaniu tożsamych lub zbliżonych parametrach.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, inne okoliczności np. zmiana parametrów komponentów, z uwagi na trwający proces badawczy i osiągane w nim rezultaty i postępy mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
5. Udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, i nie przekraczającym 25% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania (zgodnie z zapisami rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt 7. ppkt f) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020),
6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta
7. Otrzymanie od Instytucji Finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych w ramach przedmiotowego zamówienia
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powinny być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, lub potwierdzanie w drodze uzgodnionych zmian poprzez pocztę elektroniczną. Niemniej zmiany zgłaszane poprzez pocztę elektroniczną są ważne pod warunkiem ich akceptacji przez zamawiającego lub gdy są wykonywane z jego inicjatywy na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Nie dotyczy
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Nie dotyczy
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Nie dotyczy
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Nie dotyczy
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Nie dotyczy
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie dotyczy
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania)
2. Oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego postępowania)
3. Informacje o zasadach przetwarzania danych (załącznik nr 3 do niniejszego postępowania)
4. Oświadczenie o sankcjach (załącznik nr 4 do niniejszego postępowania)
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-10
Data ostatniej zmiany
2022-08-10 15:31:04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto oferty (części): 100%
Szczegółowy opis oceny został zawarty w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto oferty (części): 100%
Szczegółowy opis oceny został zawarty w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto oferty (części): 100%
Szczegółowy opis oceny został zawarty w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto oferty (części): 100%
Szczegółowy opis oceny został zawarty w zapytaniu ofertowym.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Witold Hardek
tel.: 33 873 29 93
e-mail: oferty@cukierniawadowice.pl
Kod CPV:39314000-6, 39315000-3, 42215000-6, 42215200-8, 42513000-5, 42513200-7, 42513290-4, 39314000-6, 39315000-3, 42215000-6
Numer dokumentu:2022-22973-120886, 1/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: