Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-23
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów do badań
Organizator:Dział Zamówień Publicznych UMCS
Adres: Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81/ 537 51 79 fax 81/ 537 50 43, tel. 81/ 537 51 79 fax 81/ 537 50 43
Opis:Dostawa materiałów do badań
Lp
Nazwa

Ilość
Oferowany produkt: numer katalogowy, producent
Cena jedn.
brutto
Wartość brutto
1
tlenek manganu (III), 99%: ~325 mesh, a' 250 g, np. nr kat. 377457-250G lub produkt równoważny
1 szt.

Razem:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument potwierdzający jego równoważność - kartę katalogową producenta / dystrybutora.
Specyfikacja:Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: maria.nowak-reszka@umcs.pl w tytule e-maila podając numer zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę prosimy przesłać w terminie: do dnia 28.05.2018 r (09:00)
Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: maria.nowak-reszka@umcs.pl w tytule e-maila podając numer zapytania.
Termin składania:2018-05-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji dostawy: do 30 dni od przesłania zamówienia
Wymagania:Warunki dostawy: na koszt dostawcy

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Uwagi:Warunki dostawy: na koszt dostawcy

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Numer dokumentu:1563_2018, 1563_2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: