Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15813737 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-01
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów do badań
Organizator:Dział Zamówień Publicznych UMCS
Adres: Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81/ 537 51 79 fax. 81/ 537 50 43
Opis:Dostawa materiałów do badań
Lp
Nazwa

Ilość
Oferowany produkt: numer katalogowy, producent
Cena jedn.
brutto
Wartość brutto
1
alkohol poliwinylowy 20 kg lub produkt równoważny
1 op.

2
alkohol poliwinylowy 20 kg lub produkt równoważny
1 op.

1.

Razem:

UWAGA: powyższe pozycje są takie same, ale wymagają dwóch odrębnych faktur ze względu na inne źródło finansowania, dlatego wymienione są oddzielnie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę prosimy przesłać w terminie: do dnia 03.08.2018 r (do godz. 12:00)
Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: maria.nowak-reszka@umcs.pl (w tytule e - maila podając numer zapytania).
Termin składania:2018-08-03
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji dostawy: w ciągu 30 dni
Uwagi:Warunki dostawy: na koszt dostawcy

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Numer dokumentu:2358_2357_2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: