Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19242412 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg aukcja elektroniczna - Polska
Data dodania oferty:2020-05-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów konstrukcyjnych - bloki betonowe
Organizator:Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrala
Adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (32) 716 10 81
E-mail:
Strona www:https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/
Opis:Dostawa materiałów konstrukcyjnych - bloki betonowe - dla Polskiej Grupy
Górniczej S.A. O/Zakład Produkcji Ekopaliwa nr grupy 288
Pozycje
Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria
---|---|---|---|---|---
1 | BLOK BETONOWY C30/37 600X600X600MM WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE 30N/MM2
GĘSTOŚĆ W STANIE SUCHYM 2350KG/M3 BETON KRUSZYWOWY KONSTRUKCJE MUROWE W
ELEMENTACH NOŚNYCH I NIENOŚNYCH WSZYSTKIE FORMY ŚCIAN BUDYNKÓW | 288 -
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne | 20 | szt. | | Nazwa |
Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
2 | BLOK BETONOWY C30/37 600X600X1200MM WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE 30N/MM2
GĘSTOŚĆ W STANIE SUCHYM 2350KG/M3 BETON KRUSZYWOWY KONSTRUKCJE MUROWE W
ELEMENTACH NOŚNYCH I NIENOŚNYCH WSZYSTKIE FORMY ŚCIAN BUDYNKÓW | 288 -
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne | 20 | szt. | | Nazwa |
Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
3 | BLOK BETONOWY C30/37 600X600X1800MM WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE 30N/MM2
GĘSTOŚĆ W STANIE SUCHYM 2350KG/M3 BETON KRUSZYWOWY KONSTRUKCJE MUROWE W
ELEMENTACH NOŚNYCH I NIENOŚNYCH WSZYSTKIE FORMY ŚCIAN BUDYNKÓW | 288 -
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne | 100 | szt. | | Nazwa |
Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/

Czas zakończenia ofertowania 19.05.2020 08:00:00
Otwarcie ofert:Czas rozpoczęcia aukcji 19.05.2020 13:00:00 Czas zakończenia aukcji 19.05.2020 13:15:00 Zmiana ceny 1min __ Przedłużenie 2min __
Termin składania:2020-05-19
Miejsce i termin realizacji:W wymaganiach
Wymagania:Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez
Organizatora | 288 bloki betonowe_1.pdf
---|---
### UWAGA:
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą
być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone
przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE)
spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.
__
*Wykonawca może samodzielnie zmienić ofertę przed upływem terminu składania
ofert.**
## __ Dodatkowe informacje dotyczące aukcji
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa
---|---
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | wg oświadczenia
Wykonawcy
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | min. 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia | 30.06.2020
## __ Uwaga
Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w _Centralnej Bazie Kwalifikowanych
Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A._ i posiada status Kwalifikowanego
Dostawcy lecz nie zadeklarował w _Portalu Dostawcy PGG_ zgłoszenia w zakresie
grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji)
dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien
zalogować się na swoje konto w _Portalu Dostawcy PGG_ i dokonać wyboru w/w
grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w _Portalu
Aukcyjnym_ .
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w _Centralnej Bazie Kwalifikowanych
Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A._ a jest zainteresowany ubieganiem się
o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji
do _Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców_ na zasadach określonych w
_Portalu Dostawcy PGG_ dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora
www.pgg.pl (przycisk _Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców_ ) lub
bezpośrednio na stronie internetowej _Portalu Dostawcy PGG_ pod adresem:
**https://dostawca-pgg.coig.biz/**
#####
Kontakt:Lista kontaktów
Imię i nazwisko | Telefon | E-mail
---|---|---
Ewa Mleczko | (32) 716 10 81 | e.mleczko@pgg.pl
Numer dokumentu:642000012-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: