Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25140126 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-05-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów laboratoryjnych
Organizator:Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (81) 537 59 65
E-mail:
Strona www:https://pzp.umcs.pl/umcs/public/postepowanie?postepowanie=788485
Opis:DOSTAWA materiałów laboratoryjnych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
materiały laboratoryjne
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pzp.umcs.pl/umcs/public/postepowanie?postepowanie=788485

TERMIN SKŁADANIA ofert
10-05-2023 10:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 10-05-2023 10:00:00
Termin składania:2023-05-10
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. (81) 537 59 65
e-mail: zampubl@umcs.lublin.pl
Numer dokumentu:1000000609-2023/DZP-z
Źródło: Internet i własne
Załączniki: