Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25695658 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa miału węgla kamiennego
Organizator:Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
Adres: Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki
Województwo / powiat: łódzkie, pow. łódzki wschodni
Państwo: Polska
NIP:PL7282610232
E-mail:
Strona www:https://kpgk.logintrade.net
Opis:,,DOSTAWA miału węgla kamiennego na potrzeby miejskiej ciepłowni w Koluszkach"
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego ("Opału") - CN 27.01 (kod klasyfikacji dla akcyzy) do miejskiej ciepłowni Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w okresie od września 2023 r. do marca 2024 r.:
w ilości - 4.000 Mg
o parametrach:
wartość opałowa > 22 000 [kJ/kg]
zawartość popiołu < 16 [%]
zawartość siarki całkowitej < 0,7 [%]
zawartośćwilgoci całkowitej nie więcej niż 18,0 [%]
sortyment miał II A TYP 32.1; 31.2,
Opał musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek substancji chemicznych zmieniających okresowo jego parametry jak i mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w postaci brył, kul.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. węgiel kamienny 09111210 4000 tona %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kpgk.logintrade.net/zapytania_email,138121,313f542b2ae7adbdb1b6cd8df4d630bc.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-08-29 09:00 Termin zadawania pytań: 2023-08-25 15:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kpgk.logintrade.net/zapytania_email,138121,313f542b2ae7adbdb1b6cd8df4d630bc.html
Termin składania:2023-08-29
Wymagania:Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Barbara Kłosowska
tel:
e-mail: inwestycje@kpgk.com.pl
,,Dostawa miału węgla kamiennego na potrzeby miejskiej ciepłowni w Koluszkach"Osoba kontaktowa:
Barbara Kłosowska
tel:
e-mail: inwestycje@kpgk.com.pl
Numer dokumentu:Z38/93071
Źródło: Internet i własne
Załączniki: