Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14435906 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mięsa drobiowego w 2018r
Organizator:Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu
Adres: ul. Zamek 132, 43-430 Skoczów
Województwo / powiat: śląskie, pow. cieszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:33 853 35 52
Opis:Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa mięsa drobiowego w 2018r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik - formularz ofertowy.
Specyfikacja:Bezpośredni dostęp do załączników(formularz ofertowy, wzór umowy) można znaleźć na stronie internetowej www.pdpsposorze.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie z opisem: NIE OTWIERAĆ- zamówienie podprogowe " dostawa mięsa drobiowego " do dnia 05.12.2017 godz. 10.00
Termin składania:2017-12-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Wymagania:Kryterium wyboru oferty : cena 100%
6.Termin związania z ofertą 27 dni /od dnia składania ofert/
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
8. Załączniki i protokół z wyboru oferenta zostanie opublikowany na stronie internetowej www.pdpspogorze.pl
Numer dokumentu:PDPS/II/53/4259/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: