Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21875137 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw w oczyszczalni ścieków
Organizator:PWiK w Głogowie Sp. z o. o
Adres: ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. głogowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (076) 834-21-31, fax (076) 834-09-38
Opis:PWiK w Głogowie Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w procedurze przetargu podstawowego z możliwością negocjacji na realizację zadania p.n.

,,DOSTAWA, montaż i uruchomienie dmuchaw w oczyszczalni ścieków w Głogowie, Ul. Krochmalna 3".
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o., Ul. Łąkowa 52 w terminie do 24.09.2021 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2021-09-24
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia - 21.03.2022 r.
Wymagania:Kryterium oceny ofert: cena ofertowa brutto - 100%

O terminie negocjacji Oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną bądź mailową.

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, a także do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wszelkie informacje szczegółowe zawarte są w SWZ.

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego nie będzie możliwe przybycie oferentów i uczestnictwo w otwarciu złożonych w postępowaniu ofert. Protokół z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie opublikowany na stornie internetowej www.pwik.glogow.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: