Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej w budynku
Organizator:ENEA Operator Sp. z o.o
Adres: Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. gnieźnieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon 061 884 71 49, Fax 061 423 90 05
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej w budynku A i B ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gniezno, ul. Wschodnia 49/51
Specyfikacja:Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Storna internetowa Zamawiającego : https://zamowienia.enea.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2018-10-29 10:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp.z o.o.
Ulica Wschodnia 49/51
Kod 62-200
Miasto Gniezno
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 2018-10-29 12:00 Miejsce otwarcia ofert Nazwa firmy ENEA Operator Sp.z o.o. Ulica Wschodnia 49/51 Kod pocztowy 62-200 Miasto Gniezno
Termin składania:2018-10-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 31.12.2018
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin Udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z par. 4 Warunków Zamówienia
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z par. 4 Warunków Zamówienia
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji Nie ustala się
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena 100 %
Termin związania ofertą 60 dni
Kontakt:Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Wschodnia 49/51
Kod 62-200
Miasto Gniezno
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Paweł Baryżewski
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Wschodnia 49/51
Kod 62-200
Miasto Gniezno
Telefon 061 884 71 49
Fax 061 423 90 05
E-mail pawel.baryzewski@enea.pl
Kod CPV:45331200-8
Numer dokumentu:RPUZ/P/1107/2018/OD/RD-6
Źródło: Internet i własne
Załączniki: