Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych na stacjach paliw
Organizator:LOTOS PALIWA Sp. z o.o.
Adres: Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński
mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych na stacjach paliw LOTOS/ Delivery, installation and start-up of EV chargers at LOTOS fuel stations in Poland.
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Spółka LOTOS Paliwa przystępuje do realizacji projektu ogólnodostępnej elektromobilności, tj. wybudowania infrastruktury dla ładowania samochodów elektrycznych na wskazanych istniejących stacjach paliw i wdrożenia systemu do zarządzania infrastrukturą ładowania.
W pierwszym etapie pilotażowym będzie zrealizowanych 12 punktów ładowania w ramach projektu LEM, prowadzonego w oparciu o współfinansowanie CEF (Connecting Europe Facility), termin realizacji przewidywany jest na 2018 r.
W następnym etapie planowane jest wykonanie kolejnych 38 stacji szybkiego ładowania elektrycznego na wybranych lokalizacjach i będą one finansowane ze środków własnych LOTOS.
Przedmiotem zapytania ofertowego są również stacje mniejszej mocy Wollbox 22kW i 7kW.
Zakres zadania obejmuje dostawę stacji ładowania i systemu obsługi procesu ładowania pojazdów elektrycznych na wskazanych stacjach paliw LOTOS Paliwa oraz obsługę serwisową w czasie gwarancji i po okresie gwarancyjnym.
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.
Z poważaniem
Andrzej Stelmach
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Stacja ładowania (Terminal) 150 kW z 4 złączami, wg wymagań 1 szt.
2. Stacja ładowania (Terminal) 100 kW z 4 złączami, wg wymagań 1 szt.
3. Stacja ładowania (Terminal) 50 kW z 3 złączami, wg wymagań 1 szt.
4. Stacja ładowania (Terminal) 22 kW Wallbox z 2 złączami DC, plus kable z wtykami, wg wymagań 1 szt.
5. Stacja ładowania (Terminal) 22 kW Wallbox z 1 złączem AC, plus kabel z wtykiem, wg wymagań 1 szt.
6. Stacja ładowania (Terminal) 7 kW Wallbox z 1 złączem AC, plus kabel z wtykiem, wg wymagań 1 szt.
7. Karta dostępu RFID 1 szt.
8. Autoryzacja z wykorzystaniem QR kodów - opcja 1 szt.
9. Autoryzacja z wykorzystaniem obsługi NFC - opcja 1 szt.
10. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 150kW, na terenie Polski 1 szt.
11. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 100kW, na terenie Polski 1 szt.
12. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 50kW, na terenie Polski 1 szt.
13. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 22kW Wallbox, na terenie Polski 1 szt.
14. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 7kW Wallbox, na terenie Polski 1 szt.
15. Fundament terminala 150kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
16. Fundament terminala 100kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
17. Fundament terminala 50kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
18. Fundament/słupek dla terminala 22kW Wallbox z transportem na miejsce montażu 1 szt.
19. System do zarządzania infrastrukturą ładowania dla 12 stacji 1 szt.
20. Obsługa systemu zarządzania infrastrukturą/ rok] dla 12 stacji, wraz z hostingiem i transmisją danych 1 szt. [Czytaj
Miejsce i termin składania ofert: Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
23- 01- 2018 09: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
24- 01- 2018 09: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
08- 01- 2018 12: 00
Termin składania:2018-01-24
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Andrzej Stelmach
tel:
e-mail: andrzej.stelmach@lotospaliwa.pl
Numer dokumentu:Z4/236180
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2018-01-23 09:18
Sprostowanie

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,411501,02f6d4e5e52e6858b75c868ec680c013.html

Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-23

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5831023182

Osoba kontaktowa:

Andrzej Stelmach

tel:

e-mail: andrzej.stelmach@lotospaliwa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z4/236180/aktualizacja2

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania
Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych na stacjach paliw LOTOS/ Delivery, installation and start-up of EV chargers at LOTOS fuel stations in Poland.

Treść zmian (aktualizacja):

Aktualizacja przywraca możliwość złożenie oferty np. tylko w wariancie podstawowym (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 zapytania ofertowego).
W związku z powyższym przesuwamy termin nadsyłania ofert o 24 godziny:
- rozpoczęcie terminu składania ofert: 23.01.2018 godz. 9:00
- zakończenie terminu składania ofert: 24.01.2018 godz. 9:00
UWAGA!!!
Oferentów, którzy złożyli oferty handlowe prosimy o ponowne ich złożenie na platformie zakupowej, ponieważ aktualizacja zapytania powoduje automatyczne przeniesienie złożonych ofert do archiwum i nie mamy możliwości ich otwarcia.

Z poważaniem
Andrzej Stelmach

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,
Spółka LOTOS Paliwa przystępuje do realizacji projektu ogólnodostępnej elektromobilności, tj. wybudowania infrastruktury dla ładowania samochodów elektrycznych na wskazanych istniejących stacjach paliw i wdrożenia systemu do zarządzania infrastrukturą ładowania.
W pierwszym etapie pilotażowym będzie zrealizowanych 12 punktów ładowania w ramach projektu LEM, prowadzonego w oparciu o współfinansowanie CEF (Connecting Europe Facility), termin realizacji przewidywany jest na 2018 r.
W następnym etapie planowane jest wykonanie kolejnych 38 stacji szybkiego ładowania elektrycznego na wybranych lokalizacjach i będą one finansowane ze środków własnych LOTOS.
Przedmiotem zapytania ofertowego są również stacje mniejszej mocy Wollbox 22kW i 7kW.
Zakres zadania obejmuje dostawę stacji ładowania i systemu obsługi procesu ładowania pojazdów elektrycznych na wskazanych stacjach paliw LOTOS Paliwa oraz obsługę serwisową w czasie gwarancji i po okresie gwarancyjnym.
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

Z poważaniem

Andrzej Stelmach
 

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Stacja ładowania (Terminal) 150 kW z 4 złączami, wg wymagań 1 szt.
2. Stacja ładowania (Terminal) 100 kW z 4 złączami, wg wymagań 1 szt.
3. Stacja ładowania (Terminal) 50 kW z 3 złączami, wg wymagań 1 szt.
4. Stacja ładowania (Terminal) 22 kW Wallbox z 2 złączami DC, plus kable z wtykami, wg wymagań 1 szt.
5. Stacja ładowania (Terminal) 22 kW Wallbox z 1 złączem AC, plus kabel z wtykiem, wg wymagań 1 szt.
6. Stacja ładowania (Terminal) 7 kW Wallbox z 1 złączem AC, plus kabel z wtykiem, wg wymagań 1 szt.
7. Karta dostępu RFID 1 szt.
8. Autoryzacja z wykorzystaniem QR kodów - opcja 1 szt.
9. Autoryzacja z wykorzystaniem obsługi NFC - opcja 1 szt.
10. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 150kW, na terenie Polski 1 szt.
11. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 100kW, na terenie Polski 1 szt.
12. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 50kW, na terenie Polski 1 szt.
13. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 22kW Wallbox, na terenie Polski 1 szt.
14. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 7kW Wallbox, na terenie Polski 1 szt.
15. Fundament terminala 150kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
16. Fundament terminala 100kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
17. Fundament terminala 50kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
18. Fundament/słupek dla terminala 22kW Wallbox z transportem na miejsce montażu 1 szt.
19. System do zarządzania infrastrukturą ładowania dla 12 stacji 1 szt.
20. Obsługa systemu zarządzania infrastrukturą/ rok] dla 12 stacji, wraz z hostingiem i transmisją danych 1 szt. [Czytaj

Załączniki:

Zał. nr 3_Umowa.docx
43527 kB

Zał. nr 2_Arkusz ofertowy elektromobilność.xls
52736 kB

Zał. nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu postępowania.doc
322560 kB

Zapytanie ofertowe.pdf
289644 kB

Zał. nr 4_Oświadczenie Oferenta.docx
26278 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
23- 01- 2018 09: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
24- 01- 2018 09: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
08- 01- 2018 12: 00

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

2018-01-10 15:49
Sprostowanie

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,407574,33b65d4c48503d7eb7b6ea7d04f2bc1c.html

Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-10

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5831023182

Osoba kontaktowa:

Andrzej Stelmach

tel:

e-mail: andrzej.stelmach@lotospaliwa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z4/236180/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania
Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych na stacjach paliw LOTOS/ Delivery, installation and start-up of EV chargers at LOTOS fuel stations in Poland.

Treść zmian (aktualizacja):

Poprawiono załącznik nr 4 zapytania ofertowego - Oświadczenie Oferenta. W stopce oraz w treści dokumentu przytoczono niewłaściwy nr postępowania.
Właściwy nr to NZ/L/76/12/2017

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,
Spółka LOTOS Paliwa przystępuje do realizacji projektu ogólnodostępnej elektromobilności, tj. wybudowania infrastruktury dla ładowania samochodów elektrycznych na wskazanych istniejących stacjach paliw i wdrożenia systemu do zarządzania infrastrukturą ładowania.
W pierwszym etapie pilotażowym będzie zrealizowanych 12 punktów ładowania w ramach projektu LEM, prowadzonego w oparciu o współfinansowanie CEF (Connecting Europe Facility), termin realizacji przewidywany jest na 2018 r.
W następnym etapie planowane jest wykonanie kolejnych 38 stacji szybkiego ładowania elektrycznego na wybranych lokalizacjach i będą one finansowane ze środków własnych LOTOS.
Przedmiotem zapytania ofertowego są również stacje mniejszej mocy Wollbox 22kW i 7kW.
Zakres zadania obejmuje dostawę stacji ładowania i systemu obsługi procesu ładowania pojazdów elektrycznych na wskazanych stacjach paliw LOTOS Paliwa oraz obsługę serwisową w czasie gwarancji i po okresie gwarancyjnym.
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

Z poważaniem

Andrzej Stelmach
 

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Stacja ładowania (Terminal) 150 kW z 4 złączami, wg wymagań 1 szt.
2. Stacja ładowania (Terminal) 100 kW z 4 złączami, wg wymagań 1 szt.
3. Stacja ładowania (Terminal) 50 kW z 3 złączami, wg wymagań 1 szt.
4. Stacja ładowania (Terminal) 22 kW Wallbox z 2 złączami DC, plus kable z wtykami, wg wymagań 1 szt.
5. Stacja ładowania (Terminal) 22 kW Wallbox z 1 złączem AC, plus kabel z wtykiem, wg wymagań 1 szt.
6. Stacja ładowania (Terminal) 7 kW Wallbox z 1 złączem AC, plus kabel z wtykiem, wg wymagań 1 szt.
7. Karta dostępu RFID 1 szt.
8. Autoryzacja z wykorzystaniem QR kodów - opcja 1 szt.
9. Autoryzacja z wykorzystaniem obsługi NFC - opcja 1 szt.
10. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 150kW, na terenie Polski 1 szt.
11. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 100kW, na terenie Polski 1 szt.
12. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 50kW, na terenie Polski 1 szt.
13. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 22kW Wallbox, na terenie Polski 1 szt.
14. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 7kW Wallbox, na terenie Polski 1 szt.
15. Fundament terminala 150kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
16. Fundament terminala 100kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
17. Fundament terminala 50kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
18. Fundament/słupek dla terminala 22kW Wallbox z transportem na miejsce montażu 1 szt.
19. System do zarządzania infrastrukturą ładowania dla 12 stacji 1 szt.
20. Obsługa systemu zarządzania infrastrukturą/ rok] dla 12 stacji, wraz z hostingiem i transmisją danych 1 szt. [Czytaj

Załączniki:

Zał. nr 3_Umowa.docx
43527 kB

Zał. nr 2_Arkusz ofertowy elektromobilność.xls
52736 kB

Zał. nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu postępowania.doc
322560 kB

Zapytanie ofertowe.pdf
289644 kB

Zał. nr 4_Oświadczenie Oferenta.docx
26278 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 01- 2018 09: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
23- 01- 2018 09: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
08- 01- 2018 12: 00

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

2018-01-10 15:20
Sprostowanie

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,403171,c0646d2fe767ddfbac430aef27a12a4c.html

Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-12-19

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5831023182

Osoba kontaktowa:

Andrzej Stelmach

tel:

e-mail: andrzej.stelmach@lotospaliwa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z4/236180

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania
Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych na stacjach paliw LOTOS/ Delivery, installation and start-up of EV chargers at LOTOS fuel stations in Poland.

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,
Spółka LOTOS Paliwa przystępuje do realizacji projektu ogólnodostępnej elektromobilności, tj. wybudowania infrastruktury dla ładowania samochodów elektrycznych na wskazanych istniejących stacjach paliw i wdrożenia systemu do zarządzania infrastrukturą ładowania.
W pierwszym etapie pilotażowym będzie zrealizowanych 12 punktów ładowania w ramach projektu LEM, prowadzonego w oparciu o współfinansowanie CEF (Connecting Europe Facility), termin realizacji przewidywany jest na 2018 r.
W następnym etapie planowane jest wykonanie kolejnych 38 stacji szybkiego ładowania elektrycznego na wybranych lokalizacjach i będą one finansowane ze środków własnych LOTOS.
Przedmiotem zapytania ofertowego są również stacje mniejszej mocy Wollbox 22kW i 7kW.
Zakres zadania obejmuje dostawę stacji ładowania i systemu obsługi procesu ładowania pojazdów elektrycznych na wskazanych stacjach paliw LOTOS Paliwa oraz obsługę serwisową w czasie gwarancji i po okresie gwarancyjnym.
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

Z poważaniem

Andrzej Stelmach
 

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Stacja ładowania (Terminal) 150 kW z 4 złączami, wg wymagań 1 szt.
2. Stacja ładowania (Terminal) 100 kW z 4 złączami, wg wymagań 1 szt.
3. Stacja ładowania (Terminal) 50 kW z 3 złączami, wg wymagań 1 szt.
4. Stacja ładowania (Terminal) 22 kW Wallbox z 2 złączami DC, plus kable z wtykami, wg wymagań 1 szt.
5. Stacja ładowania (Terminal) 22 kW Wallbox z 1 złączem AC, plus kabel z wtykiem, wg wymagań 1 szt.
6. Stacja ładowania (Terminal) 7 kW Wallbox z 1 złączem AC, plus kabel z wtykiem, wg wymagań 1 szt.
7. Karta dostępu RFID 1 szt.
8. Autoryzacja z wykorzystaniem QR kodów - opcja 1 szt.
9. Autoryzacja z wykorzystaniem obsługi NFC - opcja 1 szt.
10. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 150kW, na terenie Polski 1 szt.
11. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 100kW, na terenie Polski 1 szt.
12. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 50kW, na terenie Polski 1 szt.
13. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 22kW Wallbox, na terenie Polski 1 szt.
14. Koszt transportu, montażu i uruchomienia Terminal 7kW Wallbox, na terenie Polski 1 szt.
15. Fundament terminala 150kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
16. Fundament terminala 100kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
17. Fundament terminala 50kW z transportem na miejsce montażu 1 szt.
18. Fundament/słupek dla terminala 22kW Wallbox z transportem na miejsce montażu 1 szt.
19. System do zarządzania infrastrukturą ładowania dla 12 stacji 1 szt.
20. Obsługa systemu zarządzania infrastrukturą/ rok] dla 12 stacji, wraz z hostingiem i transmisją danych 1 szt. [Czytaj

Załączniki:

Zał. nr 4_Oświadczenie Oferenta.docx
26287 kB

Zał. nr 3_Umowa.docx
43527 kB

Zał. nr 2_Arkusz ofertowy elektromobilność.xls
52736 kB

Zał. nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu postępowania.doc
322560 kB

Zapytanie ofertowe.pdf
289644 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 01- 2018 09: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
23- 01- 2018 09: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
08- 01- 2018 12: 00

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.