Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-01-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mrożonych warzyw i owoców
Organizator:Przedszkole Samorządowe w Miliczu
Adres: ul. Grunwaldzka 1, 56-300 Milicz
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. milicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 713840384
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE CENOWE
Zapraszam do złożenia oferty na :
1. Przedmiot zamówienia - dostawa mrożonych warzyw i owoców
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty - 26.01.2022r do godz.12.00 w biurze przedszkola
Oferta może być przesłana za pośrednictwem :
- poczty e-mail przedszkolemilicz1@gmail.com
- poczty na adres - Przedszkole Samorządowe w Miliczu Ul. Grunwaldzka 1 56-300 Milicz
lub dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego
Otwarcie ofert:5. Termin otwarcia ofert - 27.01.2022r. godz. 10:00
Termin składania:2022-01-26
Miejsce i termin realizacji:tel. 713840384
Termin realizacji zamówienia - 01.02.2022 r -15.07.2022r.
Wymagania:Okres gwarancji - 5,5 miesiąca
6. Warunki płatności - przelewem na wskazany rachunek bankowy
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - dyrektor przedszkola Dorota Biernat
tel. 713840384
Źródło: Internet i własne
Załączniki: