Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23281546 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa naturalnej wody źródlanej
Organizator:Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie
Adres: ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (+48 58) 674 63 00 fax (+48 58) 674 63 30, (58) 6746 -216.
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe na dostawę naturalnej wody źrodlanej oraz urządzeń dosujących do wody
zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę naturalnej wody źródlanej oraz urządzeń dozujących do wody w ilości 16 szt. wg załącznika nr 1
Urządzenia dozujące muszą być nowe ,posiadać właściwe atesty, certyfikaty.
Dostawy naturalnej wody źródlanej powinny odbywać się co 2 tygodnie/dzień dostawy do ustalenia/,jednak Wykonawca ma prawo zamówić towar w uzasadnionych przypadkach na dzień następny po złożeniu zamówienia
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej w formie plików PDF do dnia 30 maja 2022r. do godz. 10:00 na adres; przetargi.wladyslawowo@cos.pl
Termin składania:2022-05-30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia -12 miesięcy od dnia wyboru Wykonawcy bądź do wykorzystania wartości brutto zapytania ofertowego
Wymagania:TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy(Dz. U .z 2021 roku,poz. 1129.Z późn. zmianami) Prawo Zamówień Publicznych
Dla jednolitego przekazu treści złożonych ofert, prosimy przedstawić składane oferty w załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu (Załącznik nr 1).
Głównym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena najniższa.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, /transport, rozładunek do miejsca wskazanego przez pracownika Magazynu/
COS OPO Cetniewo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, a także może odstąpić od wyboru kontrahenta bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Kontakt:Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na podany wyżej adres, lub telefonicznie pod numer (58) 6746 -216.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: