Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16156943 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa nowych fabrycznie mebli biurowych i krzeseł
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Adres: ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:032/2586281 wew.111
E-mail:
Opis:,,Dostawa nowych fabrycznie mebli biurowych i krzeseł"
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesłać na adres:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, sekretariat
pokój nr 204, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, lub
2. email: kat_sekretariat2@gddkia.gov.pl
3. fax 32/2598-710.
do dnia 16.10.2018r.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data
wpływu).
Termin składania:2018-10-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji Przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zlecenia Zamawiającego
2. Wykonawca zobowiązuje się pozostać w pełnej gotowości do przystąpienia do
świadczenia wykonania zamówienia.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Agnieszka Kieruzel, 032/2586281 wew.111
Osoba do kontaktu: Agnieszka Kieruzel tel. 32/258-62-81 wew.517.
Numer dokumentu:O.KA.F-2.2415.121.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: