Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa obuwia i odzieży sportowej
Organizator:12. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: Okólna 37, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261433540
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/12wog/public/postepowanie?postepowanie=66990972
Opis:DOSTAWA obuwia i odzieży sportowej dla 12 WOG Toruń
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA obuwia i odzieży sportowej dla 12 WOG Toruń
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/12wog/public/postepowanie?postepowanie=66990972

TERMIN SKŁADANIA ofert
17-05-2024 10:30:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 17-05-2024 11:00:00
Termin składania:2024-05-17
Wymagania:Warunki udziału

1. Dostawa obuwia sportowego

1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Dostawa odzieży sportowej

2.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.4
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1. Dostawa obuwia sportowego

1.1
Cena

Waga %:
70.00
Cena

1.2
termin dostawy

Waga %:
30.00

2. Dostawa odzieży sportowej

2.1
Cena

Waga %:
70.00
Cena

2.2
termin dostawy

Waga %:
30.00
Kontakt:12. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
e-mail: 12wog@ron.mil.pl
Numer dokumentu:R/49/12WOG/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: