Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23820973 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa obuwia profilaktycznego
Organizator:Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego
Adres: Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jarosławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 16 621 46 11
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:Nazwa Postępowania
DOSTAWA obuwia profilaktycznego dla pracowników szpitala
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Atestowane buty uniwersalne - klapki, cholewka i wkładka typu shape wykonane ze skóry naturalnej, podeszwa antystatyczna, antypoślizgowa, antybakteryjna.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=33193072
TERMIN SKŁADANIA ofert
13-09-2022 10:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 13-09-2022 10:05:00
Termin składania:2022-09-13
Wymagania:Tryb Postępowania
Zgodny z regulaminem otwarty
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Waluta postępowania
PLN

Podział zamówienia na części
Nie

Aukcja elektroniczna
Nie

Warunki udziału

1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Numer dokumentu:ZP-3501/53/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: