Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17546579 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa odzieży i obuwia roboczego
Organizator:Gmina Miasto Włocławek
Adres: Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 544144780
E-mail:
Strona www:https://umwloclawek.logintrade.net
Opis:Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia roboczego - część piąta -w ilości asortymentu określonego w formularzu rzeczowo-cenowym,na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Włocławek zawodowo" współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17 w którym Wnioskodawcą jest Gmina Miasto Włocławek, z podziałem na 2 zadania.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,6533,90fd26a243f6d14c4b3df082cdc8da66.html
Termin składania:
01-07-2019 godz 15:00
Termin składania:2019-07-01
Miejsce i termin realizacji:Miejsce dostawy: siedziba
Wymagania:Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 70%
2. Termin dostawy 30%
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Waluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 30 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Tak

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Tak
Zawarcie umowy ramowej: Nie
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
27-06-2019 godz 15:00
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Ewelina Brodzińska
tel: 544144780
e-mail: ebrodzinska@um.wloclawek.pl
Numer dokumentu:Z12/8840
Źródło: Internet i własne
Załączniki: