Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-17
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ, ROBOCZEJ I KUCHARSKIEJ
Organizator:11. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: Gdańska 147, 85-674 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261411302
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/11wog/public/postepowanie?postepowanie=57020682
Opis:DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ, ROBOCZEJ I KUCHARSKIEJ
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy sposób realizacji został opisany w załączniku nr 1 i 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na w/w przedmiot zamówienia od dnia podpisania ,,Protokołu odbioru dostawy"
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/11wog/public/postepowanie?postepowanie=57020682

TERMIN SKŁADANIA ofert
22-11-2023 09:30:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 22-11-2023 10:00:00
Termin składania:2023-11-22
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:11. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Gdańska 147
85-674 Bydgoszcz
tel. 261411302
Numer dokumentu:24/RR/D/MUND/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: